Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 12/05/2014 đến 18/05/2014

  1. Theo dõi thợ sửa 02 máy lọc nước nhà C.
  2. Thay 01 đèn 14W, 01 vòi xịt bồn cầu , 01 vòi nước nước lavabo ( toilet nhà A ).
  3. Thay 02 bóng đèn + chuột điện( phòng TTPC_DBCL ).
  4. Lắp đặt máy chiếu + màn chiếu + dây điện + dây VGA cho phòng máy thực hành A211
  5. Kiểm tra toilet 02 khu nhà A và C.
  6. Lắp đặt máy chiếu + màn chiếu + dây điện + dây VGA cho phòng máy thực hành C207.