Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 1/12/2014 đến 7/12/2014

 1. Ngày 01/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc Thay 01 CP 20A hành lang tầng 2 tòa nhà C bị hỏng, màn chiếu cơ C311 bị hỏng.
 2. Ngày 01/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc Máy bơm nước bị chảy nước(răng nối bầu nước máy bị hỏng) tại văn phòng đoàn.
 3. Ngày 01/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc Máy lọc nước tầng 2 bị hỏng nhà C, máy lọc nước tầng 3 nước có mùi hôi nhà C.
 4. Ngày 01/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc Lắp đồng hồ treo tường phòng GV (C204).
 5. Ngày 01/12/2014 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 CP 20A hành lang tầng 2 tòa nhà C.
 6. Ngày 01/12/2014 phòng QTTB tiến hành thay xong Máy bơm nước bị chảy nước(răng nối bầu nước máy bị hỏng) tại văn phòng đoàn
 7. Ngày 01/12/2014 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong Máy lọc nước tầng 2 bị hỏng nhà C, máy lọc nước tầng 3 nhà C.
 8. Ngày 01/12/2014 phòng QTTB tiến hành Lắp xong đồng hồ treo tường phòng GV (C204).
 9. Ngày 01/12/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà C.
 10. Ngày 02/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng QHĐN về việc CPU FPT Elead bị hỏng card mạng.
 11. Ngày 02/12/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà C.
 12. Ngày 02/12/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình Acer 18.5”(mua mới) cho khoa CNPM.
 13. Ngày 02/12/2014 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình FPT 18.5”(hỏng-thanh lý) từ khoa CNPM.
 14. Ngày 02/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc cung cấp vật tư thi công đường ống cấp thoát nước tạm thời cho tòa nhà 12 tầng.
 15. Ngày 02/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của khoa KTMT về việc sửa chữa cửa ra vào phòng A327.
 16. Ngày 02/12/2014 phòng QTTB tiến hành Sửa chữa xong cửa ra vào phòng A327.
 17. Ngày 02/12/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 card mạng TP-LINK (mua mới) cho phòng QHĐN.
 18. Ngày 02/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc sửa chữa cửa quầy tiếp sinh viên(phòng A102).
 19. Ngày 02/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc Sửa chữa đầu amply và bộ thu micro(không lên nguồn điện) của phòng máy A217.
 20. Ngày 02/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng KHTC về việc Cấp 04 thùng sắt lưu trữ hồ sơ quyết toán ban của QLDA.
 21. Ngày 03/12/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà C.
 22. Ngày 03/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của VPCĐ về việc Cấp 01 điện thoại bàn(thay thế điện thoại để bàn bị hỏng).
 23. Ngày 03/12/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà C.
 24. Ngày 03/12/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ sửa chữa xong máy photocopy Fuji xerox DocuCentre IV 5070.
 25. Ngày 03/12/2014 phòng QTTB tiến hành Sửa chữa xong cửa quầy tiếp sinh viên (phòng A102).
 26. Ngày 03/12/2014 phòng QTTB tiến hành Sửa chữa xong màn chiếu cơ phòng C311.
 27. Ngày 03/12/2014 phòng QTTB tiến hành gắn xong bức tranh cho phòng cô Ngân phòng đào tạo.
 28. Ngày 03/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc Thay thế bóng đèn khuôn viên trường khu A và C.
 29. Ngày 03/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc Cấp 01 điện thoại bàn(thay thế điện thoại để bàn cũ bị hỏng).
 30. Ngày 04/12/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 31. Ngày 04/12/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 32. Ngày 04/12/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà C.
 33. Ngày 05/12/2014 phòng QTTB tiến hành tiếp nhận sách ngoại ngữ từ nhà cung cấp.
 34. Ngày 05/12/2014 phòng QTTB tiến hành thay bóng đèn khuôn viên trường khu nhà A.
 35. Ngày 05/12/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 36. Ngày 05/12/2014 phòng QTTB tiến hành khảo sát thi công đường ống cấp thoát nước tạm thời cho tòa nhà 12 tầng.
 37. Ngày 05/12/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà C.
 38. Ngày 05/12/2014 phòng QTTB tiến hành thay bóng đèn khuôn viên trường khu nhà C.
 39. Ngày 05/12/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao sách ngoại ngữ cho phòng ĐTĐH.