Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 04/08/2014 đến 10/08/2014

 1. Ngày 04/08/2014 phòng QTTB phối hợp với Ban QLCS về việc làm sạch các bảng thông báo nhà A.
 2. Ngày 04/08/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc nhà vệ sinh nam tầng 03 nhà A bị vỡ.
 3. Ngày 04/08/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 1550 thẻ Mifare cho phòng CTSV.
 4. Ngày 04/08/2014 phòng QTTB tiến hành Kiểm tra các nhà vệ sinh thường kỳ trong trường.
 5. Ngày 04/08/2014 phòng QTTB tiến hành làm khung bảo vệ 04 camera nhà xe.
 6. Ngày 04/08/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc quạt đảo nhà vệ sinh nam tòa nhà A gãy cánh.
 7. Ngày 04/08/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc máy lạnh phòng C103 và C301 bị hỏng.
 8. Ngày 04/08/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng CTSV về việc thay mới 01 chuột máy tính bị hư.
 9. Ngày 04/08/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng CTSV về việc thay mới 01 chuột máy tính bị hư.
 10. Ngày 04/08/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TCHC về việc sửa chữa máy Scan HP 5000.
 11. Ngày 04/08/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 chuột máy tính(mua mới) cho phòng CTSV.
 12. Ngày 05/08/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng CTSV về việc thay mới 01 màn hình máy tính làm việc.
 13. Ngày 05/08/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng CTSV về việc thay 01 bóng đèn và 01 chuôi đèn cho kho phòng CTSV.
 14. Ngày 05/08/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình máy LCD 18’ acer(mua mới) cho phòng CTSV.
 15. Ngày 06/08/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc cấp 05 bịch dây gút 03mm và 05 bịch dây gút 05mm.
 16. Ngày 06/08/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc máy lạnh phòng nghiệp vẫn chạy mà không lạnh.
 17. Ngày 06/08/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng KHTC về việc thay mới 01 hộp mực máy photocopy Ricoh MP339.
 18. Ngày 06/08/2014 phòng QTTB tiến hành xử lý máy lạnh(vẫn chạy mà không lạnh)của Thư viện hoạt động bình thường.
 19. Ngày 06/08/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy photocopy Ricoh MP339(mua mới) cho phòng KHTC.
 20. Ngày 06/08/2014 phòng QTTB tiến hành khảo sát việc bố trí máy phát điện cho bãi giữ xe.
 21. Ngày 07/08/2014 phòng QTTB tiến hành giao 02 hộp mực in(đã bơm mục, thay drum,thay trục từ) cho phòng CTSV.
 22. Ngày 07/08/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TCHC về việc cấp 04 ổ khóa, 01 USB hub 1 đến 4, 01 bộ loa mini(cấp nguồn qua USB).
 23. Ngày 07/08/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về sửa chữa máy bơm nước tòa nhà A bị hỏng.
 24. Ngày 07/08/2014 phòng QTTB tiến hành gắn bóng đèn chiếu sáng cho bãi giữ xe trường.
 25. Ngày 07/08/2014 phòng QTTB tiến hành hỗ trợ phòng CTSV in thẻ sinh viên khóa 2014-2015.
 26. Ngày 07/08/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bục giảng bằng gỗ (mua mới) cho Ban QLCS.
 27. Ngày 07/08/2014 phòng QTTB tiến hành dán viền các bàn học phòng C108.
 28. Ngày 07/08/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 thùng cable mạng + 01 hộp đầu bấm mạng RJ45 phòng DL&CNTT.
 29. Ngày 08/08/2014 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong việc bồn cầu bị bể ở tolet nam tầng 03 nhà A.
 30. Ngày 08/08/2014 phòng QTTB tiến hành xử lý máy lạnh trung tâm phòng nghiệp vụ của thư viện bị lỗi hoạt động bình thường.
 31. Ngày 08/08/2014 phòng QTTB tiến hành khảo sát và khắc phục xong CP điện phòng máy C111 bị tắt.
 32. Ngày 08/08/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao cho Ban QLCS 02 bục giảng phòng học C107.
 33. Ngày 08/08/2014 phòng QTTB tiến hành khảo sát và khắc phục xong CP điện phòng máy C302 bị tắt.
 34. Ngày 08/08/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu + 01 màn chiếu cho Thư viện phục vụ tuyển sinh.
 35. Ngày 08/08/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu + 01 màn chiếu cho phòng ĐTĐH phục vụ tuyển sinh.
 36. Ngày 08/08/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng CTSV về việc sửa chữa máy bơm nước tòa nhà A bị hỏng.