Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 11/05/2015 đến 17/05/2015

 1. Ngày 11/05/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 11/05/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 11/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng CTĐB về việc cấp 01 hộp mực cho máy photo Fuji Xerox (DucuCentre 2000).
 4. Ngày 12/05/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực(đã bơm mực) 12A cho phòng ĐTĐH.
 5. Ngày 12/05/2015 phòng QTTB tiến hành chuyển bàn ghế phòng họp A114 sang phòng E1.1.
 6. Ngày 12/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc cấp 01 hộp mực cho máy photo Fuji Xerox (DocuCentre-II-5010).
 7. Ngày 12/05/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực cho máy photo Fuji Xerox(DocuCentre-II-5010) cho Thư viện.
 8. Ngày 12/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc gia cố tường rào và hệ thống thoát nước mưa khu C.
 9. Ngày 12/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc cung cấp thêm 300 lít dầu để chạy máy phát điện sáng thứ 7 ngày 16/5/2015.
 10. Ngày 12/05/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy bị kẹt giấy của Thư viện.
 11. Ngày 13/05/2015 phòng QTTB phối hợp với Ban QLCS tiến hành kiểm tra việc gia cố tường rào và hệ thống thoát nước mưa khu C .
 12. Ngày 13/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc toilet nam tầng 3 cạnh giảng đường 2 ( Nhà A) bị hỏng dây vòi xịt vệ sinh.
 13. Ngày 13/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa máy lạnh Funiki - chạy không ổn định và máy lạnh Aikibi bị chảy nước, cục nóng kêu to.
 14. Ngày 13/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TTPC&ĐBCL về việc sửa chữa 01 ghế ngồi theo bàn họp bị hỏng.
 15. Ngày 13/05/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay thế xong 21 ray kệ đựng bàn phím phòng máy A.217 và A.120.
 16. Ngày 13/05/2015 phòng QTTB tiến hành thay xong dây vòi xịt vệ sinh toilet nam tầng 3 cạnh giảng đường 2 ( Nhà A).
 17. Ngày 14/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc cấp 01 thùng cáp mạng CAT6.
 18. Ngày 14/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc cấp 01 tủ đựng hồ sơ.
 19. Ngày 14/05/2015 phòng QTTB tiến hành cấp 300 lít dầu(chạy máy phát điện) cho Ban QLCS.
 20. Ngày 14/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc  lắp 6 quạt mới ở các nhà vệ sinh mới nhà C.
 21. Ngày 15/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng CTSV về việc bơm mực cho máy in HP laserjet P2055dn.
 22. Ngày 15/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa máy tính bộ Acer bị lỗi nguồn phòng máy C110.
 23. Ngày 15/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc cần 01 thùng cáp điện thoại.
 24. Ngày 15/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc máy lạnh chảy nước tại phòng giáo viên nhà C.
 25. Ngày 15/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc máy lạnh phòng Hội thảo 2 bị chảy nước
 26. Ngày 15/05/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong cho Ban QLCS 04 ổ khóa số (mật mã).
 27. Ngày 15/05/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng giáo viên nhà C.