Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 11/01/2016 đến 17/01/2016

 1. Ngày 11/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 11/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 11/12/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt tivi 50 in cho phòng không gian ngoại ngữ E1.2.
 4. Ngày 11/01/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho phòng TNHTTT.
 5. Ngày 11/01/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 máy in Canon LBP 3300 cho phòng ĐTĐH.
 6. Ngày 11/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng Đoàn thanh niên.
 7. Ngày 12/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng Ban Giám hiệu.
 8. Ngày 12/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng Tổ chức Hành chính.
 9. Ngày 12/01/2016 phòng QTTB tiến hành thay thế xong 03 quạt treo tường phòng C112.
 10. Ngày 13/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng TTPC-ĐBCL.
 11. Ngày 13/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng Đào tạo Đại học.
 12. Ngày 13/01/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao phòng họp E10.3 và E11.3 phòng Tổ chức Hành chính.
 13. Ngày 13/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng Kế hoạch Tài chính.
 14. Ngày 14/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng Sau đại học - KHCN.
 15. Ngày 14/01/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong các phòng học lầu 10 và 11 khu nhà E cho ban QLCS.
 16. Ngày 14/01/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bộ Workstation Dell Precison 7910 và 01 CPU Thin client (bảo hành) cho phòng TNĐPT.
 17. Ngày 15/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng Công tác Sinh viên.
 18. Ngày 15/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng Thư viện.
 19. Ngày 15/01/2016 phòng QTTB tiến hành thay thế xong máy chiếu Sony cho Khoa KTMT.