Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 10/7/2017 đến 16/7/2017

 

  1. Ngày 10/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
  2. Ngày 10/07/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy in Canon 3300 Khoa KHMT.
  3. Ngày 11/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
  4. Ngày 11/07/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy scan từ phòng TTPC&ĐBCL.
  5. Ngày 12/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
  6. Ngày 12/07/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy scan từ phòng TTPC&ĐBCL
  7. Ngày 13/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
  8. Ngày 13/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy Desktop Imac cho phòng TNĐPT.
  9. Ngày 14/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực máy photocopy Xerox 2000 cho Văn phòng CTĐB.
  10. Ngày 14/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy in canon 2900 cho Văn phòng Công Đoàn.