Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 10/4/2017 đến 16/4/2017

 

 1. Ngày 10/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 10/04/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 78A cho Trung tâm Anh ngữ.
 3. Ngày 10/04/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 78A cho phòng TCHC.
 4. Ngày 10/04/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 0.5A cho phòng KHTC.
 5. Ngày 11/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 6. Ngày 11/04/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong rèm phòng E7.6
 7. Ngày 12/04/2017 phòng QTTB tiến hành thay xong máy chiếu Panasonic phòng C206.
 8. Ngày 12/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 9. Ngày 12/04/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy chiếu BenQ từ ban QLCS.
 10. Ngày 13/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 11. Ngày 13/04/2017 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành lắp đặt xong 01 bảng viết lông cho
 12. phòng A109.
 13. Ngày 14/04/2017 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m cho phòng A105.
 14. Ngày 14/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 15. Ngày 14/04/2017 phòng QTTB tiến hành khảo sát lắp đặt hệ thống điện ở cơ sở Điện Biên Phủ.
 16. Ngày 14/04/2017 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 ổ khóa tủ đựng thiết bị phòng máy A217.