Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 10/11/2014 đến 16/11/2014

 1. Ngày 10/11/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa máy tính phòng C202 và C302.
 2. Ngày 10/11/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 3. Ngày 10/11/2014 phòng QTTB tiến hành xử lý xong lavabo toilet nam bị nghẹt cạnh phòng CTSV.
 4. Ngày 10/11/2014 phòng QTTB tiến hành xử lý xong rò rỉ nước toilet nam cạnh máy PCCC.
 5. Ngày 10/11/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình LG LCD 19” cho phòng TCHC.
 6. Ngày 10/11/2014 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình sam sung LCD 17” từ phòng TCHC.
 7. Ngày 10/11/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc Sửa chữa bàn cầu (cạnh PCCC) bị tróc xi măng.
 8. Ngày 10/11/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà C.
 9. Ngày 11/11/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc Cấp 03 tủ kiếng(tủ trưng bày tài liệu, loại nhiều ngăn).
 10. Ngày 11/11/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng KHTC về việc Sửa chữa máy photocopy Ricoh MP3391 và cấp 01 hộp mực mới.
 11. Ngày 11/11/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng đoàn về việc Bơm mực máy in Canon LBP3300.
 12. Ngày 11/11/2014 phòng QTTB bàn giao 01 hộp mực(mua mới) máy photocopy Ricoh MP3391 cho phòng KHTC.
 13. Ngày 11/11/2014 phòng QTTB tiến hành nhận 10 máy casset từ Ban QLCS.
 14. Ngày 11/11/2014 phòng QTTB tiến hành Sửa chữa xong bàn cầu ( nhà vệ sinh cạnh PCCC) bị tróc xi măng.
 15. Ngày 11/11/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà A.
 16. Ngày 11/11/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bàn phím Mitsumi cho Thư viện.
 17. Ngày 11/11/2014 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 bàn phím FPT từ Thư viện.
 18. Ngày 11/11/2014 phòng QTTB tiến hành thay 01 dây cấp nước bồn cầu(nhà vệ sinh cạnh PCCC).
 19. Ngày 11/11/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng D102 hoạt động bình thường.
 20. Ngày 12/11/2014 phòng QTTB tiến hành khắc phục lỗi kẹt giấy máy in của phòng ĐTĐH(A104).
 21. Ngày 12/11/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 22. Ngày 12/11/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực (mua mới) máy photocopy Ricoh MP3391 cho phòng KHTC(A111).
 23. Ngày 12/11/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh trung tâm phòng máy A217(bị lỗi 458).
 24. Ngày 13/11/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực (đã bơm mực)máy in Canon LBP3300 cho Văn phòng đoàn(khu nhà D).
 25. Ngày 13/11/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy phòng TCHC.
 26. Ngày 13/11/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy phòng KHTC.
 27. Ngày 13/11/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng QHĐN về việc cần sửa chữa/thay thế 01 CPU Pentium D-925 bị hỏng và máy in HP LaserJet P3390.
 28. Ngày 14/11/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 Switch(mua mới) cho phòng DL&CNTT(A207).
 29. Ngày 14/11/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 quạt công nghiệp(mua mới) cho ban QLCS.
 30. Ngày 14/11/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 31. Ngày 14/11/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà C.