Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 10/10/2016 đến 16/10/2016

 

 1. Ngày 10/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 10/10/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng C310.
 3. Ngày 10/10/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong dây cấp nước lavabo toilet nam (cũ) tầng 3 nhà C.
 4. Ngày 11/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 5. Ngày 11/10/2016 phòng QTTB tiến hành khảo sát đường dây điện cho phòng máy A325.
 6. Ngày 11/10/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong dimer quạt phòng C312.
 7. Ngày 12/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 8. Ngày 12/10/2016 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường dây điện cho phòng máy A325.
 9. Ngày 12/10/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng ĐTĐH.
 10. Ngày 13/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 11. Ngày 13/10/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 64A cho phòng SĐH&KHCN.
 12. Ngày 13/10/2016 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường dây điện cho phòng máy A325.
 13. Ngày 13/10/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 thùng cab mạng cho phòng DL&CNTT.
 14. Ngày 14/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 15. Ngày 14/10/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy in HP M1005MFP phòng SĐH&KHCN.
 16. Ngày 14/10/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng SĐH&KHCN.
 17. Ngày 14/10/2016 phòng QTTB tiến hành bàn bàn giao 01 thùng sắt và 03 máy casset cho phòng SĐH&KHCN.