Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 10/08/2015 đến 16/08/2015

 1. Ngày 10/08/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 10/08/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 10/08/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH&KHCN về việc bơm mực máy in HP laserjet M1522nf và máy in HP laserjet P4015x .
 4. Ngày 10/08/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc kiểm tra, thay thế bộ xả nước thải nhà vệ sinh nữ trệt tòa nhà A (cạnh PCCC).
 5. Ngày 10/08/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì xong máy lạnh các phòng làm việc  Khoa MMT&TT khu nhà A.
 6. Ngày 10/08/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa chữa bàn làm việc (bị hỏng ray bàn phím).
 7. Ngày 10/08/2015 phòng QTTB tiến hành thay xong bộ xả lavabo toilet nữ trệt tòa nhà A (cạnh PCCC).
 8. Ngày 11/08/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc  lắp đặt các bảng số phòng, nhà vệ sinh, bảng tiết kiệm điện nước từ tầng 5-12 tại nhà E.
 9. Ngày 11/08/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc thay drum cartridge cho máy photo DocuCentre-II-5010.
 10. Ngày 11/08/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì xong máy lạnh các phòng làm việc  Khoa HTTT khu nhà A.
 11. Ngày 11/08/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì xong máy lạnh các phòng làm việc Bộ môn KH&KTTT khu nhà A.
 12. Ngày 12/08/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc lắp đặt bóng đèn cho hai nhà máy phát điện (mỗi phòng 02 bộ bóng đèn 1.2m).
 13. Ngày 12/08/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 02 hộp mực máy in HP laserjet M1522nf và máy in HP laserjet P4015x cho phòng SĐH&KHCN.
 14. Ngày 12/08/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì xong máy lạnh các phòng làm việc phòng DL&CNTT khu nhà A.
 15. Ngày 12/08/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay xong ray bàn phím khoa KHMT.
 16. Ngày 12/08/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 17. Ngày 13/08/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc cấp 200 lít dầu chạy máy phát điện.
 18. Ngày 13/08/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 200 lít dầu chạy máy phát điện cho ban QLCS.
 19. Ngày 13/08/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc sửa chữa máy in HP Laser Jet P2035.
 20. Ngày 14/08/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban Giám hiệu về việc bơm 01 hộp mực 78A.
 21. Ngày 14/08/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong máy in HP Laser Jet P2035 cho phòng ĐTĐH.
 22. Ngày 14/08/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 78A cho phòng Thầy Vũ.
 23. Ngày 14/08/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 24. Ngày 14/08/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.