Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 09/10/2017 đến 15/10/2017

 

 1. Ngày 09/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 09/10/2017 phòng QTTB tiến hành thay 10 bóng led tròn hành lang nhà A.
 3. Ngày 09/10/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 kiềm bấm mạng và 02 thùng cab mạng cho khoa MMT&TT.
 4. Ngày 09/10/2017 phòng QTTB tiến hành lắp dây kẽm hàng rào nhà xe.
 5. Ngày 10/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 6. Ngày 10/10/2017 phòng QTTB tiến hành thay tụ quạt phòng C109.
 7. Ngày 10/10/2017 phòng QTTB tiến hành thay 04 bóng đèn led 0.6m cho phòng SĐH&KHCN.
 8. Ngày 11/10/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn led 1.2 cho hành lang nhà C.
 9. Ngày 11/10/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 thùng cab mạng cho phòng DL&CNTT.
 10. Ngày 11/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 11. Ngày 12/10/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 máy chiếu Panasonic phòng máy C302.
 12. Ngày 12/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 13. Ngày 12/10/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy chiếu BenQ từ phòng DL&CNTT.
 14. Ngày 12/10/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn led toilet nam khu nhà E.
 15. Ngày 13/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 16. Ngày 13/10/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy của Thư viện.
 17. Ngày 13/10/2017 phòng QTTB tiến hành gia cố lại các thanh chắn lên thềm nhà A.