Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 08/5/2017 đến 14/5/2017

 

 1. Ngày 08/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 08/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 sợi dây âm thanh cho ban QLCS.
 3. Ngày 09/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 4. Ngày 09/05/2017 phòng QTTB tiến hành lắp 02 quạt toilet tầng trệt nhà A.
 5. Ngày 10/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 6. Ngày 10/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 sợi dây âm thanh cho ban QLCS.
 7. Ngày 11/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 8. Ngày 11/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 05A cho phòng CTSV.
 9. Ngày 11/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng Thầy Phúc.
 10. Ngày 11/05/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 CP toilet cạnh PCCC khu nhà A.
 11. Ngày 12/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 12. Ngày 12/05/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn cho phòng A111.
 13. Ngày 12/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 05A cho phòng TCHC.