Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 08/09/2014 đến 14/09/2014

 1. Ngày 08/09/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc bảo trì máy lạnh các phòng học chất lượng cao khu nhà C.
 2. Ngày 08/09/2014 phòng QTTB tiến hành khảo sát về việc bảo trì máy lạnh các phòng học chất lượng cao khu nhà C (đã hết hạn bảo trì) theo giấy đề nghị của Ban QLCS.
 3. Ngày 08/09/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 Drum cartridge, 01 bình mực (Toner cartridge) máy Photocopy Fuji Xerox-DocuCente-II 5010 cho Thư viện.
 4. Ngày 08/09/2014 phòng QTTB tiến hành khảo sát vấn đề trần Thư viện bị thấm nước.
 5. Ngày 09/09/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH về việc Bơm 01 hộp mực HP LaserJet P4015x phòng A127.
 6. Ngày 09/09/2014 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng A303 hoạt động bình thường.
 7. Ngày 09/09/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc Dây máy chiếu VGA phòng C113 bị hư.
 8. Ngày 09/09/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 9. Ngày 09/09/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc Thay ổ khóa tủ đựng đồ (phòng máy 307).
 10. Ngày 10/09/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 dây máy chiếu VGA 25m(mua mới) cho ban QLCS.
 11. Ngày 10/09/2014 phòng QTTB tiến hành lắp đặt Dây máy chiếu VGA cho phòng C113.
 12. Ngày 10/09/2014 phòng QTTB tiến hành thay máy chiếu cho phòng C208.
 13. Ngày 10/09/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra công ty dịch vụ cây xanh.
 14. Ngày 10/09/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc bảo trì các thiết bị phòng cháy chữa cháy trong trường.
 15. Ngày 10/09/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà C.
 16. Ngày 10/09/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 ổ cắm điện lioa lớn cho Thầy Đỗ Phúc.
 17. Ngày 11/09/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc máy lạnh phòng C108 bị hư bo.
 18. Ngày 11/09/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Khoa KTMT về việc van tiết lưu máy lạnh phòng A213 bị hư .
 19. Ngày 11/09/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà C.
 20. Ngày 11/09/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Khoa KTMT về việc cấp 01 hộp cáp mạng RJ45 .
 21. Ngày 11/09/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp cáp mạng RJ45 Khoa KTMT về việc cấp 01 hộp cáp mạng RJ45 .
 22. Ngày 11/09/2014 phòng QTTB tiến hành khảo sát việc máy lạnh phòng C108 bị hư bo.
 23. Ngày 11/09/2014 phòng QTTB tiến hành khảo sát việc van tiết lưu máy lạnh phòng A213 bị hư .
 24. Ngày 11/09/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc Cấp 01 bộ máy tính, 01 bộ bàn ghế làm việc, 01 bộ bàn ghế tiếp khách, 01 bộ bình trà và tách uống nước.
 25. Ngày 11/09/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc Lắp đặt quạt trần tại khu vực học tầng 2 và lắp đặt máy lạnh tại khu vực học tầng trệt.
 26. Ngày 11/09/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc cấp 01 USB video Capture.
 27. Ngày 11/09/2014 phòng QTTB tiến hành thay xong ổ khóa tủ đựng đồ tủ đựng đồ (phòng máy C307).
 28. Ngày 11/09/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TNĐPT về việc thay Drum hộp mực máy in HP 1020.
 29. Ngày 12/09/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành khoan cửa kính các phòng học chất lượng cao.
 30. Ngày 12/09/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng D102.
 31. Ngày 12/09/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành khảo sát vấn đề lắp đặt camera nhà C.
 32. Ngày 12/09/2014 phòng QTTB tiến hành điều chỉnh máy lạnh các phòng A120,A201,A217 để phục vụ cuộc thi UIT ACM lần 2.