Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 08/06/2015 đến 14/06/2015

 1. Ngày 08/06/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 08/06/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 08/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc thay thế và sửa chữa thiết bị các phòng học.
 4. Ngày 08/06/2015 phòng QTTB tiến hành thay thế 01 dây VGA 20m cho phòng học C206.
 5. Ngày 08/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc bơm mực máy in HP laserJet M1102.
 6. Ngày 08/06/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 05A cho phòng ĐTĐH.
 7. Ngày 09/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TTPC&ĐBCL về việc bơm 02 hộp mực 05A.
 8. Ngày 09/06/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 9. Ngày 09/06/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 màn hình Acer cho phòng DL&CNTT.
 10. Ngày 10/06/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong  02 hộp mực 05A cho phòng TTPC&ĐBCL.
 11. Ngày 10/06/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong  01 hộp mực 78A cho Đoàn thanh niên.
 12. Ngày 10/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa chữa bồn cầu toilet nam khu nhà C.
 13. Ngày 10/06/2015 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong  01 bồn cầu toilet nam khu nhà C.
 14. Ngày 11/06/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong  01 hộp mực máy in LBP3300 cho Đoàn thanh niên.
 15. Ngày 11/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc lắp đặt bộ công tắt đèn chiếu sáng cho tủ điện (bên trong phòng họp A123).
 16. Ngày 11/06/2015 phòng QTTB tiến hành lắp đặt xong bộ công tắt đèn chiếu sáng cho tủ điện (bên trong phòng họp A123).
 17. Ngày 11/06/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 18. Ngày 12/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc kiểm tra và sửa chữa máy lạnh Funiki(phòng A207).
 19. Ngày 12/06/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh Funiki(phòng A207).
 20. Ngày 12/06/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.