Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 08/01/2018 đến 14/01/2018

 

 1. Ngày 08/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 tụ quạt trần  cho phòng C306.
 2. Ngày 08/01/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 10 bảng tên từ phòng QHĐN.
 3. Ngày 08/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 đầu vòi xịt vệ sinh toilet nữ tầng 2 nhà E.
 4. Ngày 08/01/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 máy tính từ Ban QLCS.
 5. Ngày 09/01/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng C307&C309.
 6. Ngày 09/01/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy photocopy Thư viện.
 7. Ngày 10/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn led U toilet nữ nhà E tầng 2.
 8. Ngày 10/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 dây cấp nước bồn cầu toilet nam tầng trệt nhà A.
 9. Ngày 10/01/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 07 máy tính từ ban QLCS.
 10. Ngày 10/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn phòng A106.
 11. Ngày 11/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 CP 32A máy bơm nước tưới cỏ nhà B.
 12. Ngày 11/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 64A cho phòng SĐH&KHCN.
 13. Ngày 12/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay xong kính cửa ra vào toilet nữ tầng 3 nhà A.
 14. Ngày 12/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu BenQ cho khoa KTMT.
 15. Ngày 12/01/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy chiếu Sony từ khoa KTMT.
 16. Ngày 12/01/2017 phòng QTTB tiến hành treo 02 bức tranh cho Khoa KHMT.
 17. Ngày 12/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay xong kính cửa ra vào toilet nữ tầng 3 nhà A.