Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 07/3/2016 đến 13/3/2016

 1. Ngày 07/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 07/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 07/03/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 23 ổ cắm điện Lioa cho Khoa KTMT.
 4. Ngày 07/03/2016 phòng QTTB tiến hành bàn xong 01 máy hủy giấy cho phòng TCHC.
 5. Ngày 07/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng KHTC về việc cần 01 hộp mực máy photocopy.
 6. Ngày 07/03/2016 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng C212.
 7. Ngày 07/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng QHĐN về việc bơm mưc máy in HP3390.
 8. Ngày 07/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc màn chiếu cơ Phòng C114 bị hỏng.
 9. Ngày 07/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc Toilet nam (trệt) nhà C hỏng dây, đầu vòi xịt, T cấp nước bàn cầu.
 10. Ngày 07/03/2016 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong bản lề cửa phòng máy C211.
 11. Ngày 07/03/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 ampli cho ban QLCS.
 12. Ngày 07/03/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng A101.
 13. Ngày 08/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 14. Ngày 08/03/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng A101.
 15. Ngày 08/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc bơm 01 hộp mực máy in LBP3300.
 16. Ngày 08/03/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 10 bảng di động cho ban QLCS.
 17. Ngày 09/03/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 bảng di động cho phòng TNHTTT.
 18. Ngày 09/03/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng A105,107,119,A127,A116.
 19. Ngày 09/03/2016 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong màn chiếu phòng C114.
 20. Ngày 09/03/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực LBP3300 cho phòng ĐTĐH.
 21. Ngày 10/03/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng A111.
 22. Ngày 10/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 23. Ngày 10/03/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng A113,A111 A108, A114,A106,A102,A118,A121.A123.
 24. Ngày 10/03/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 10 bảng di động cho ban QLCS.
 25. Ngày 10/03/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 bảng di động cho phòng TNĐPT.
 26. Ngày 11/03/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong phòng A123 cho ban QLCS.
 27. Ngày 11/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS  về việc  sửa máy lạnh phòng C105, C301.
 28. Ngày 11/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 29. Ngày 11/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng ĐTN  về việc sửa 08 ghế xếp chân thép, 02 ghế chân quỳ màu xanh, 01 ghế nệm xoay.
 30. Ngày 11/03/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong ổ khóa phòng bảo vệ nhà A.
 31. Ngày 11/03/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng A104.