Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 07/11/2016 đến 13/11/2016

 

 1. Ngày 07/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 07/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 thùng cáp mạng cho phòng DL&CNTT.
 3. Ngày 07/11/2016 phòng QTTB tiến hành thay 01 CP 63A và 06 công tắc đèn cho phòng A106.
 4. Ngày 08/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 5. Ngày 08/11/2016 phòng QTTB tiến hành sửa chữa màn chiếu phòng A112.
 6. Ngày 08/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng ĐTĐH.
 7. Ngày 08/11/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy phòng A209.
 8. Ngày 08/11/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay xong vòi nước nóng máy nóng lạnh Alaska phòng A108.
 9. Ngày 09/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 10. Ngày 09/11/2016 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong 02 quạt treo tường phòng học C212.
 11. Ngày 09/11/2016 phòng QTTB tiến hành sửa chữa màn chiếu phòng A114.
 12. Ngày 09/11/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong ống dẫn nước trong dàn lọc máy nước uống sinh viên tầng 3 nhà A.
 13. Ngày 10/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 14. Ngày 10/11/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong đèn tia cực tím máy nước uống sinh viên tầng 3 nhà A.
 15. Ngày 10/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra máy chiếu phòng C106 bị mờ.
 16. Ngày 11/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 17. Ngày 11/11/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 đầu vòi xịt vệ sinh toilet nữ tầng 2 nhà E.
 18. Ngày 11/11/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 đầu vòi xịt vệ sinh toilet nam tầng 2 nhà E.
 19. Ngày 11/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 tủ và 04 bàn cho khoa HTTT.