Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 07/07/2014 đến 13/07/2014

 1. Ngày 07/07/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa chữa ổ cứng Seagate SAS.
 2. Ngày 07/07/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc bồn chứa nước thủy cục cung cấp nước uống cho các máy nước tại nhà tòa A bị hỏng.
 3. Ngày 07/07/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc máy nước uống(văn phòng đoàn) và máy nước uống(tầng 1) tòa nhà C bị hỏng hệ thống cung cấp nước trong dàn lọc.
 4. Ngày 07/07/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra toilet theo định kỳ hàng tuần các khu nhà trong trường.
 5. Ngày 07/07/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc máy lạnh phòng nghiệp vụ bị hỏng.
 6. Ngày 07/07/2014 phòng QTTB tiến hành xử lý xong máy lạnh phòng nghiệp vụ Thư viện bị hỏng.
 7. Ngày 07/07/2014 phòng QTTB tiến hành xử lý xong máy lạnh phòng Lab A217 bị hỏng.
 8. Ngày 08/07/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy tính FPT ELEAD cho phòng SĐH.
 9. Ngày 08/07/2014 phòng QTTB đã tiến hành bàn giao 05 thanh ram 01Gb cho phòng TNĐPT.
 10. Ngày 08/07/2014 phòng QTTB đã tiến hành kiểm tra xe chở công trình ra cổng bảo vệ nhà C.
 11. Ngày 08/07/2014 phòng QTTB đã tiến hành sửa chữa máy nước uống cho sinh viên khu nhà C.
 12. Ngày 08/07/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng CTSV về việc cấp 10 hộp mực máy in thẻ.
 13. Ngày 09/07/2014 phòng QTTB tiến hành thu 01 card mạng rời từ phòng SĐH .
 14. Ngày 09/07/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 ổ cứng Seagate SAS cho phòng DL&CNTT.
 15. Ngày 09/07/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 CPU Intel 3.0Ghz main GA-945 CPMX-S2.
 16. Ngày 09/07/2014 phòng QTTB tiến hành lắp lại la phông bị bung ra do trời mưa gió (khu nhà A).
 17. Ngày 09/07/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng CTSV về việc thay mới 01 màn hình máy tính làm việc.
 18. Ngày 09/07/2014 phòng QTTB tiến hành liên hệ với công ty cây xanh bị đỗ do trời mưa (khu nhà A).
 19. Ngày 09/07/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình LCD Acer 18’(mua mới) cho phòng CTSV.
 20. Ngày 09/07/2014 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình LCD Samsung 17’(đã qua sử dụng) từ phòng CTSV.
 21. Ngày 10/07/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng KHTC về việc bơm 01 hộp mực 85A.

 22. Ngày 10/07/2014 phòng QTTB tiến hành lắp lại la phông bị bung ra do trời mưa gió (khu nhà D).
 23. Ngày 10/07/2014 phòng QTTB tiến hành gắn kính lỗ thông gió phòng C211.
 24. Ngày 10/07/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà A.
 25. Ngày 10/07/2014 phòng QTTB tiến hành bố trí phòng chấm thi cho ban tuyển sinh đại học.
 26. Ngày 10/07/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng KHTC về việc bơm 01 hộp mực 85A.
 27. Ngày 10/07/2014 phòng QTTB tiến hành thay cửa kính phòng học C205.

 28. Ngày 11/07/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra bình ắc quy của máy nổ PCCC nhà A.

 29. Ngày 11/07/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TTPC&ĐBCL về việc cấp 03 màn hình máy tính làm việc.
 30. Ngày 11/07/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc bơm mực máy in HP laser jet P2035.

 31. Ngày 11/07/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc sửa chữa khay kéo giấy và thay 01 hộp mực máy photo.

 32. Ngày 11/07/2014 phòng QTTB tiến hành dán đềcan cửa kính phòng học C205.

 33. Ngày 11/07/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra hệ thống máy nổ PCCC nhà A.

 34. Ngày 11/07/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra đường dây điện cấp nguồn từ trạm điện về khu nhà C.