Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 06/11/2017 đến 12/11/2017

 

 1. Ngày 06/11/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 06/11/2017 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m phòng A109.
 3. Ngày 06/11/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa điện phòng C310.
 4. Ngày 06/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy in HP1102 cho phòng thầy Đảm.
 5. Ngày 07/11/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 6. Ngày 07/11/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 10 máy casset từ ban QLCS.
 7. Ngày 07/11/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 Switch Dlink 16 port từ phòng TNĐPT.
 8. Ngày 07/11/2017 phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 9. Ngày 08/11/2017 phối hợp bàn giao 02 hộp mực 0.5A cho phòng TTPC&ĐBCL.
 10. Ngày 08/11/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 11. Ngày 08/11/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 12. Ngày 08/11/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy photocopy phòng TTPC&ĐBCL.
 13. Ngày 08/11/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 CP 65A cho tủ điện GĐ2.
 14. Ngày 09/11/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 15. Ngày 09/11/2017 phòng QTTB tiến hành thay xong kính cửa ra vào phòng C112.
 16. Ngày 09/11/2017 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng 0.6m phòng CTSV.
 17. Ngày 10/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho phòng DL&CNTT.
 18. Ngày 10/11/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 19. Ngày 10/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 Switch 24 port cho phòng DL&CNTT.
 20. Ngày 10/11/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng 0.6m phòng KHTC.
 21. Ngày 10/11/2017 phòng QTTB tiến hành thay 05 bóng đèn 1.2 và 03 tụ quạt nhà C.
 22. Ngày 10/11/2017 phòng QTTB tiến hành thay xong kính cửa ra vào phòng C112.