Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 06/10/2014 đến 12/10/2014

 1. Ngày 06/10/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của khoa MMT&TT về việc sửa chữa 02 máy in HP LaserJet 1505.
 2. Ngày 06/10/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Ban QLCS.
 3. Ngày 06/10/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra và vệ sinh máy chiếu phòng C114.
 4. Ngày 06/10/2014 phòng QTTB tiến hành thay bóng đèn và đimơ quạt phòng C208.
 5. Ngày 06/10/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 36A(đã bơm) cho phòng TCHC.
 6. Ngày 06/10/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra đường điện khu nhà D.
 7. Ngày 06/10/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Ban QLCS.
 8. Ngày 07/10/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Ban QLCS.
 9. Ngày 07/10/2014 phòng QTTB tiến hành cân tải đường điện khu nhà D.
 10. Ngày 07/10/2014 phòng QTTB tiến hành khảo sát đường điện phòng A125.
 11. Ngày 07/10/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra công việc của công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 12. Ngày 07/10/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 13. Ngày 07/10/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa bảo trì máy phát điện mini.
 14. Ngày 07/10/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa bảo trì UPS(lưu trữ điện) nhà xe.
 15. Ngày 07/10/2014 phòng QTTB bàn giao 01 máy lạnh sumikura 03HP cho văn phòng đoàn.
 16. Ngày 07/10/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc chân tường bị rò rỉ trong nhà vệ sinh tầng trệt khu nhà A cạnh phòng CTSV.
 17. Ngày 07/10/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng Quan hệ đối ngoại về việc trang bị máy nóng lạnh và bảng tên phòng.
 18. Ngày 07/10/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc thay CP 63A phòng học C110.
 19. Ngày 07/10/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc thay kính cửa sổ phòng học C301.
 20. Ngày 07/10/2014 phòng QTTB tiến hành thay xong kính cửa sổ phòng học C301.
 21. Ngày 08/10/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Ban QLCS.
 22. Ngày 08/10/2014 phòng QTTB tiến hành thay xong CP 63A phòng học C110.
 23. Ngày 08/10/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa chữa máy lạnh C212.
 24. Ngày 08/10/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt 01 máy lạnh sumikura 03 HP cho khu nhà D.
 25. Ngày 08/10/2014 phòng QTTB tiến hành làm đường điện phòng QHĐN(A125).
 26. Ngày 09/10/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Ban QLCS.
 27. Ngày 09/10/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy nước nóng lạnh Alaska cho phòng QHĐN(A125).
 28. Ngày 09/10/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc sửa chữa màn chiếu phòng C206.
 29. Ngày 09/10/2014 phòng QTTB tiến hành cho khoa MMT&TT 02 máy in HP LaserJet 1505 đã được sửa chữa.
 30. Ngày 09/10/2014 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong màn chiếu phòng C206.
 31. Ngày 10/10/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Trung tâm Anh ngữ về việc trang bị các thiết bị phục vụ công tác.
 32. Ngày 10/10/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Ban QLCS.
 33. Ngày 10/10/2014 phòng QTTB tiến hành lắp cửa kính bông gió cho VPĐ.
 34. Ngày 10/10/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc khảo sát, cung cấp các phụ kiện để thi công ống dẫn nước.
 35. Ngày 10/10/2014 phòng QTTB tiến hành khảo sát, cung cấp các phụ kiện để thi công ống dẫn nước theo giấy đề nghị của Ban QLCS
 36. Ngày 10/10/2014 phòng QTTB tiến hành sửa chữa cửa ra vào phòng A127.