Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 06/07/2015 đến 12/07/2015

 1. Ngày 06/07/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 06/07/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 06/07/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc trám lại bàn cầu toilet nữ nhà A (cạnh phòng CTSV).
 4. Ngày 06/07/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Đoàn thanh niên về việc phòng D101, D102, D105 bị dột nước.
 5. Ngày 06/07/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng QHĐN về việc bơm mực máy in HP3390(hộp 1).
 6. Ngày 06/07/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH&QHĐN về việc thay pin laptop Sony Vaio core I7-2640M.
 7. Ngày 06/07/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc cung cấp 10 tấm kính mêka nút ấn báo cháy tòa nhà E.
 8. Ngày 06/07/2015 phòng QTTB tiến hành khắc phục xong việc máy che nhà xe bị hỏng.
 9. Ngày 07/07/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy in HP3390 cho phòng QHĐN.
 10. Ngày 07/07/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành khắc phục việc phòng D101, D102,
 11.  D105 bị dột nước.
 12. Ngày 07/07/2015 phòng QTTB tiến hành khảo sát mái che nhà tập bóng bàn bị dột nước mưa.
 13. Ngày 07/07/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TCHC về việc máy hủy giấy bị hỏng.
 14. Ngày 07/07/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TNĐPT về việc sửa chữa bóng đèn.
 15. Ngày 08/07/2015 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong bóng đèn phòng TNĐPT.
 16. Ngày 08/07/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc cấp hộp giấy cuộn vệ sinh lớn.
 17. Ngày 08/07/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa chữa ổ cắm điện phòng C208, C210 và máy nước uống tầng 3 nước chảy yếu.
 18. Ngày 08/07/2015 phòng QTTB tiến hành lắp đặt thêm bóng đèn phòng tập bóng bàn.
 19. Ngày 08/07/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng KHTC về việc bơm 01 hộp mực 36A.
 20. Ngày 09/07/2015 phòng QTTB tiến hành sửa chữa quạt phòng tập bóng bàn.
 21. Ngày 09/07/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy nước uống tầng 3 nước chảy yếu.
 22. Ngày 09/07/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH&KHCN về việc bơm 01 hộp mực 12A.
 23. Ngày 10/07/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong máy hủy giấy cho phòng TCHC.
 24. Ngày 10/07/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 25. Ngày 10/07/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 26. Ngày 10/07/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng QHĐN về việc bơm 01 hộp mực máy in HP 3390(hộp 2).
 27. Ngày 10/07/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc bảo hành camera khu nhà E.