Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 06/04/2015 đến 12/04/2015

 1. Ngày 06/04/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 06/04/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 06/04/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TNĐPT về việc sửa bóng đèn làm việc.
 4. Ngày 06/04/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TNHTTT về việc bơm mực máy in canon 2900.
 5. Ngày 06/04/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành kiểm tra máy lạnh phòng A.321 theo yêu cầu của Khoa MMT&TT.
 6. Ngày 06/04/2015 phòng QTTB tiến hành thay pin đồng hồ cho phòng họp A.114.
 7. Ngày 07/04/2015 phòng QTTB tiến hành thay xong bóng đèn cho phòng TNĐPT.
 8. Ngày 07/04/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTSĐH&KHCN về việc bơm 02 hộp mực máy in 12A.
 9. Ngày 07/04/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TCHC về việc thay Drum hộp mực 78A.
 10. Ngày 08/04/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng  Đoàn về việc thay vòi nước nóng máy nước nóng lạnh.
 11. Ngày 08/04/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực máy in Canon 3300 cho Văn phòng Đoàn.
 12. Ngày 08/04/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong  01 hộp mực 36A cho phòng ĐTSĐH&KHCN.
 13. Ngày 08/04/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong  01 hộp mực 12A cho phòng TNHTTT.
 14. Ngày 08/04/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong  01 Amply phòng C308 cho ban QLCS.
 15. Ngày 08/04/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc cấp một số thiết bị phục vụ công tác hàng ngày.
 16. Ngày 09/04/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng Đảng ủy về việc cấp 01 hộp mực mới 85A.
 17. Ngày 09/04/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong  01 hộp mực 85A cho Văn phòng Đảng ủy.
 18. Ngày 09/04/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 19. Ngày 09/04/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TNĐPT về việc thay Drum 01 hộp mực HP1020.
 20. Ngày 09/04/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong  02 hộp và 200 thẻ cho phòng CTSV.
 21. Ngày 10/04/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong  01 hộp mực 78A cho phòng TCHC.
 22. Ngày 10/04/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành vệ sinh máy photocopy của Thư viện.
 23. Ngày 10/04/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong  01 hộp mực HP1020 cho phòng TNĐPT.
 24. Ngày 10/04/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong  01 hộp mực máy in canon 2900 cho phòng TNHTTT.