Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 05/9/2016 đến 11/9/2016

 

 1. Ngày 05/09/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 05/09/2016 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa chữa micro GĐ1.
 3. Ngày 06/09/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 4. Ngày 07/09/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 5. Ngày 07/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu Panasonic cho ban QLCS.
 6. Ngày 07/09/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy chiếu BenQ từ ban QLCS.
 7. Ngày 07/09/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 máy tính FPT Elead từ bộ môn Toán lý.
 8. Ngày 08/09/2016 phòng QTTB tiến hành thay bộ nguồn máy tính cho phòng KHTC.
 9. Ngày 08/09/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 10. Ngày 08/09/2016 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của phòng KHTC về việc thay bộ nguồn máy tính
 11. Ngày 09/09/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 12. Ngày 09/09/2016 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc Bơm mực cho máy in canon 2900.
 13. Ngày 09/09/2016 phòng QTTB tiến hành thay 16 bóng đèn 1.2m hành lang tầng kỹ thuật khu nhà A.