Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 05/6/2017 đến 11/6/2017

 

 1. Ngày 05/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 05/06/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 05A cho phòng TTPC&ĐBCL.
 3. Ngày 05/06/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 dây chuyển HDMI cho ban QLCS.
 4. Ngày 05/06/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 05A cho phòng ĐTĐH.
 5. Ngày 05/06/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong màn cửa phòng E9.4.
 6. Ngày 05/06/2017 phòng QTTB tiến hành thay xong dây cấp nước bồn cầu toilet nữ cũ tầng 2 nhà C.
 7. Ngày 06/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 8. Ngày 06/06/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu BenQ cho Khoa MMT&TT.
 9. Ngày 06/06/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy chiếu BenQ từ Khoa MMT&TT.
 10. Ngày 06/06/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 ổ ghi DVD Asux từ phòng SĐH&KHCN.
 11. Ngày 07/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 12. Ngày 07/06/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 64A cho phòng SĐH&KHCN.
 13. Ngày 07/06/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng A102 và A104.
 14. Ngày 07/06/2017 phòng QTTB tiến hành thay xong dây và đầu vòi xịt toilet nam tầng 2 nhà E.
 15. Ngày 07/06/2017 phòng QTTB tiến hành thay xong 18 bóng đèn 4U cho nhà E.
 16. Ngày 08/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 17. Ngày 08/06/2017 phòng QTTB tiến hành thay xong 18 bóng đèn 4U cho tầng trệt nhà A.
 18. Ngày 09/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 19. Ngày 09/06/2017 phòng QTTB tiến hành thay xong 18 bóng đèn 1.2m tầng lửng nhà A.
 20. Ngày 09/06/2017 phòng QTTB tiến hành thay xong 54 bóng đèn chữ U tầng 3 nhà A.
 21. Ngày 09/06/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy photocopy Thư viện.
 22. Ngày 09/06/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao cho Thư viện 01 hộp mực 12A.