Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 05/12/2016 đến 11/12/2016

 

 1. Ngày 05/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 05/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH.
 3. Ngày 05/12/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 05A cho phòng TTPC&ĐBCL.
 4. Ngày 05/12/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 bóng đèn 0.6m phòng A110.
 5. Ngày 05/12/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 ghế xoay màu đỏ có tay cầm cho phòng CTSV.
 6. Ngày 05/12/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 ghế xoay màu đỏ có tay cầm từ phòng CTSV.
 7. Ngày 06/12/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 chuột máy tính cho Khoa KTMMT.
 8. Ngày 06/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 9. Ngày 06/12/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 chuột máy tính từ Khoa KTMMT.
 10. Ngày 06/12/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong đầu vòi xịt vệ sinh toilet nam tầng 2 khu nhà E.
 11. Ngày 07/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 12. Ngày 07/12/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng TCHC.
 13. Ngày 07/12/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong đầu vòi xịt vệ sinh toilet nam tầng 2 khu nhà E.
 14. Ngày 07/12/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong dây cấp nước lavabo toilet nam tầng lửng khu nhà A.
 15. Ngày 08/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 16. Ngày 08/12/2016 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong màn chiếu phòng C214.
 17. Ngày 08/12/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình IBM 15” từ phòng CTSV.
 18. Ngày 09/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 19. Ngày 09/12/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 36A cho phòng SĐH&KHCN.
 20. Ngày 09/12/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 bàn làm việc màu xám từ phòng CTSV.