Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 05/05/2014-11/05/2014

  1. Thay đèn vòng khu nhà C.
  2. Thay bóng đèn vòng tiếp theo đèn 4U cổng bảo vệ nhà C.
  3. Thay bóng đèn phòng A207.
  4. Theo dõi thợ sửa máy lạnh D102,C111,C310.
  5. Thay dây vòi nước lavabo nhà C.
  6. Gắn chuôi điện ( âm ) thư viện.