Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 04/12/2017 đến 10/12/2017

 

 1. Ngày 04/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực Canon 337  cho phòng A109.
 2. Ngày 04/12/2017 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m cho phòng A106.
 3. Ngày 04/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng QHĐN.
 4. Ngày 04/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng VPĐTN.
 5. Ngày 05/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng SĐH&KHCN.
 6. Ngày 05/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng ĐTĐH.
 7. Ngày 05/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng TTPC&ĐBCL.
 8. Ngày 05/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng A1B3.
 9. Ngày 05/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng A117,A115.
 10. Ngày 05/12/2017 phòng QTTB tiến hành thay 02 tay nắm cửa phòng E6.6.
 11. Ngày 06/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng TCHC.
 12. Ngày 06/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng KHTC.
 13. Ngày 07/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in màu cho phòng TCHC.
 14. Ngày 07/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 337 cho phòng TNĐPT.
 15. Ngày 08/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Khoa KTMT.
 16. Ngày 08/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Thư viện.
 17. Ngày 08/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng SĐH&KHCN cơ sở Điện biên Phủ.