Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 04/05/2015 đến 10/05/2015

 1. Ngày 04/05/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 04/05/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 04/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc cấp 01 bộ máy tính và 01 ghế ngồi.
 4. Ngày 04/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTSĐH&KHCN về việc cấp trang thiết bị phục vụ tuyển sinh SĐH.
 5. Ngày 04/05/2015 phòng QTTB tiến hành lắp 01 bảng thông báo cho Văn phòng CTĐB(E2.1).
 6. Ngày 05/05/2015 phòng QTTB tiến hành thay 01 dây VGA 25m cho phòng học C.321.
 7. Ngày 05/05/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 máy tính làm việc cho phòng ĐTĐH(A.102).
 8. Ngày 05/05/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 bộ máy tính làm việc cho phòng ĐTĐH(A.104).
 9. Ngày 05/05/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 bộ máy tính làm việc cho Văn phòng CTĐB(E2.1).
 10. Ngày 05/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc  kiểm tra máy lạnh nhánh G3 bị lỗi 202.
 11. Ngày 06/05/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 12. Ngày 06/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc  mua hóa chất thông bồn cầu.
 13. Ngày 06/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc bơm 01 hộp mực.
 14. Ngày 06/05/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bộ máy tính cho Văn phòng CTĐB.
 15. Ngày 07/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc  kiểm tra thay thế 2 bóng đèn chữ U, dây cấp nước bồn cầu, tụ điện quạt trần.
 16. Ngày 07/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc  sửa chữa kệ đựng bàn phím.
 17. Ngày 07/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của khoa KTMT về việc  sửa chữa 07 bộ kit DE2.
 18. Ngày 07/05/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bộ máy tính cho phòng ĐTĐH.
 19. Ngày 07/05/2015 phòng QTTB tiến hành thay xong 2 bóng đèn chữ U toilet khuyết tật tầng trệt nhà A.
 20. Ngày 07/05/2015 phòng QTTB tiến hành thay xong dây cấp nước bồn cầu toilet khuyết tật tầng trệt nhà A.
 21. Ngày 07/05/2015 phòng QTTB tiến hành đổ hóa chất thông bồn cầu toilet nam tầng trệt nhà A.
 22. Ngày 08/05/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay dây VGA 25m cho máy chiếu GĐ1.
 23. Ngày 08/05/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 24. Ngày 08/05/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.