Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 03/7/2017 đến 09/7/2017

 

 1. Ngày 03/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 03/07/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy in HP 2035 phòng TCHC .
 3. Ngày 04/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 4. Ngày 04/07/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 10 máy casset từ ban QLCS.
 5. Ngày 05/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 6. Ngày 05/07/2017 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn phòng A109.
 7. Ngày 06/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 8. Ngày 06/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho phòng SĐH&KHCN.
 9. Ngày 06/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in canon 2900 cho phòng ĐTĐH.
 10. Ngày 07/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 11. Ngày 07/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 78A cho phòng TCHC.
 12. Ngày 07/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 07 ổ cắm điện Lioa cho phòng ĐTĐH.
 13. Ngày 07/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho Văn phòng ĐTN.
 14. Ngày 07/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 0.5A cho phòng ĐTĐH.
 15. Ngày 07/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 0.5A cho phòng ĐTĐH.