Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 03/11/2014 đến 09/11/2014

 1. Ngày 03/11/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Bộ môn KH&KTTT.
 2. Ngày 03/11/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 3. Ngày 03/11/2014 phòng QTTB tiến hành nhận 08 ghế inox từ khoa KTMT để sửa chữa.
 4. Ngày 03/11/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa chữa amply TOA phòng A217 bị hỏng.
 5. Ngày 03/11/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc Cấp 01 Switch 8 port CNET(kết nối mạng cho VP Đoàn và Trung tâm Anh Ngữ).
 6. Ngày 04/11/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng A109.
 7. Ngày 04/11/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng A115.
 8. Ngày 04/11/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng A117.
 9. Ngày 04/11/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng A119.
 10. Ngày 04/11/2014 phòng QTTB tiến hành nhận 01 máy nóng lạnh Namilux từ phòng ĐTĐH để sửa chữa.
 11. Ngày 04/11/2014 phòng QTTB tiến hành nhận 01 amply TOA từ phòng DL&CNTT để sửa chữa.
 12. Ngày 05/11/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 13. Ngày 05/11/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 amply TOA cho phòng DL&CNTT đã sửa chữa xong.
 14. Ngày 05/11/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 78A cho phòng TCHC.
 15. Ngày 05/11/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy in cho phòng Thầy Vũ.
 16. Ngày 06/11/2014 phòng QTTB tiến hành giao xong 01 máy nóng lạnh Namilux cho phòng ĐTĐH đã sửa chữa.
 17. Ngày 06/11/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà A.
 18. Ngày 06/11/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà C.
 19. Ngày 06/11/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 20. Ngày 06/11/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH&KHCN về việc Bơm 02 hộp mực HP LaserJet P4015x phòng A127.
 21. Ngày 06/11/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc Máy lạnh bị chảy nước phòng C301.
 22. Ngày 07/11/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 03 máy Dell đã sửa chữa cho phòng DL&CNTT.
 23. Ngày 07/11/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 78A(thay drum) cho phòng TCHC.
 24. Ngày 07/11/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 25. Ngày 07/11/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà C.
 26. Ngày 07/11/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TCHC về việc Sửa chữa,thay thế 01 màn hình samsung 740N tại phòng A105.