Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 03/10/2016 đến 09/10/2016

 

 1. Ngày 03/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 03/10/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 12A cho Văn phòng ĐTN.
 3. Ngày 03/10/2016 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng KHTC.
 4. Ngày 03/10/2016 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 1.2m và 01 tăng phô cho Văn phòng ĐTN.
 5. Ngày 03/10/2016 phòng QTTB tiến hành lắp khung tranh treo tường cho phòng họp khoa HTTT E9.3.
 6. Ngày 04/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 7. Ngày 04/10/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 chuột và bóng đèn 0.6m cho phòng CTSV.
 8. Ngày 04/10/2016 phòng QTTB tiến hành lắp khung tranh treo tường cho Văn phòng khoa HTTT E9.2.
 9. Ngày 05/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 10. Ngày 05/10/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 40 viên pin 3A,20 viên pin 2A,10 viên pin CR2025 cho ban QLCS.
 11. Ngày 06/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 12. Ngày 06/10/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 02 hộp mực và 01 drum mực máy photo Fuji Xerox-DocuCente-II 5010 cho Thư viện.
 13. Ngày 06/10/2016 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong màn chiếu phòng C110.
 14. Ngày 06/10/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong bộ cấp nước bồn tiểu Nhà vệ sinh tầng 3 (cạnh GĐ 1).
 15. Ngày 06/10/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong đầu vòi xịt vệ sinh nhà vệ sinh nữ tầng trệt cạnh Thư viện.
 16. Ngày 06/10/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong dây vòi xịt vệ sinh nhà vệ sinh nam tầng 3 cạnh GĐ1.
 17. Ngày 06/10/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong dây và đầu vòi xịt vệ sinh nhà vệ sinh nam tầng 1 nhà E.
 18. Ngày 07/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 19. Ngày 07/10/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong đầu vòi xịt vệ sinh nhà vệ sinh nữ tầng trệt nhà A(cạnh PCCC).
 20. Ngày 07/10/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong bộ cấp nước lavabo nhà vệ sinh nam (cũ) tầng 3.