Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 03/08/2015 đến 09/08/2015

 1. Ngày 03/08/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 03/08/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 03/08/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 máy tính cho phòng QHĐN.
 4. Ngày 03/08/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa máy nước uống sửa máy nước uống phục vụ sinh viên nhà A (cạnh phòng y tế).
 5. Ngày 03/08/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng CTSV về việc cấp 1500 phôi thẻ và 12 hộp mực in thẻ.
 6. Ngày 03/08/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Đoàn thanh niên  về việc Bơm mực máy in LBP2900.
 7. Ngày 03/08/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng CTSV về việc bơm mực cho máy in HP laserjet P2055dn.
 8. Ngày 03/08/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa chữa máy tính bộ Acer PM C111 (lỗi sọc màn hình) và máy tính Dell Vostro PM A120 (lỗi main).
 9. Ngày 04/08/2015 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 pin đồng hồ cho phòng Thầy Vũ.
 10. Ngày 04/08/2015 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong máy bơm nước nhà A.
 11. Ngày 05/08/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 1500 phôi thẻ và 12 hộp mực in thẻ cho phòng CTSV.
 12. Ngày 05/08/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong camera (đã được bảo hành) cho phòng DL&CNTT.
 13. Ngày 05/08/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong camera (đã được bảo hành) cho phòng DL&CNTT.
 14. Ngày 05/08/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa dây xịt toilet nam nhà A (cạnh phòng CTSV).
 15. Ngày 05/08/2015 phòng QTTB tiến hành bàn thay xong dây xịt toilet nam nhà A (cạnh phòng CTSV).
 16. Ngày 06/08/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 17. Ngày 06/08/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 18. Ngày 06/08/2015 phòng QTTB phối hợp với công ry dịch vụ tiến hành bảo trì xong máy lạnh các phòng làm việc khu nhà D.
 19. Ngày 06/08/2015 phòng QTTB phối hợp với công ry dịch vụ tiến hành bảo trì xong máy lạnh các phòng C202 và C303.
 20. Ngày 06/08/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 21. Ngày 07/08/2015 phòng QTTB phối hợp với công ry dịch vụ tiến hành bảo trì xong máy lạnh Khoa MMT&TT(C209&C303).
 22. Ngày 07/08/2015 phòng QTTB phối hợp với công ry dịch vụ tiến hành bảo trì xong máy lạnh phòng Thư viện(A.129).