Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 03/01/2017 đến 08/01/2017

 

 1. Ngày 03/01/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 03/01/2016 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A110.
 3. Ngày 04/01/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 4. Ngày 04/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay thế máy chiếu Panasonic cho phòng 202,C108,C106,C209.
 5. Ngày 04/01/2017 phòng QTTB  phối hợp với ban QLCS tiến hành thay xong dây cấp nước lavabo Toilet nam nhà A (cạnh PCCC).
 6. Ngày 05/01/2017 phòng QTTB  phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành  sửa chữa xong máy lạnh phòng nhân đề Thư viện.
 7. Ngày 05/01/2017 phòng QTTB  phối hợp với ban QLCS tiến hành thay xong vòi cấp nước lavabo Toilet nam nhà A (cạnh PCCC).
 8. Ngày 05/01/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 9. Ngày 06/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay thế xong ổ khóa phòng D104 và D101.
 10. Ngày 06/01/2017 phòng QTTB  phối hợp với ban QLCS tiến hành thay xong bộ xả thải lavabo Toilet nam nhà A (cạnh PCCC).
 11. Ngày 06/01/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.