Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 02/10/2017 đến 08/10/2017

 

 1. Ngày 02/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 02/10/2017 phòng QTTB tiến hành bố trí thảm lót chân lối đi vào nhà A và toilet nhà A.
 3. Ngày 02/10/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt bảng viết lông phòng A309.
 4. Ngày 02/10/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt bảng viết lông phòng E5.2.
 5. Ngày 03/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 6. Ngày 03/10/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 337 cho phòng TNATTT.
 7. Ngày 03/10/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho Văn phòng ĐTN.
 8. Ngày 03/10/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A110.
 9. Ngày 03/10/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 0.5A cho phòng ĐTĐH.
 10. Ngày 04/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 11. Ngày 04/10/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 02 bóng đèn led chiếu sáng khuôn viên trường.
 12. Ngày 04/10/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 adapter bộ thu Toa cho phòng C104.
 13. Ngày 05/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 14. Ngày 05/10/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 78A cho Trung Tâm ngoại ngữ.
 15. Ngày 05/10/2017 phòng QTTB tiến hành lắp 02 bóng đèn led chiếu sáng khuôn viên trường.
 16. Ngày 05/10/2017 phòng QTTB tiến hành 01 máy chiếu và màn chiếu cho phòng CTSV.
 17. Ngày 06/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 18. Ngày 06/10/2017 phòng QTTB tiến hành lắp 04 chốt cửa toilet nam tầng 3 nhà A.
 19. Ngày 06/10/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy nước uống tầng 3 nhà A.