Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 02/06/2014 đến 08/06/2014

 1. Ngày 02/6/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa chữa thiết bị vệ sinh, điện tại 02 tòa nhà A và C.
 2. Ngày 02/6/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TCHC về việc sửa chữa xe ôtô 04 chỗ biển số 51A-0755.
 3. Ngày 02/6/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị trang bị bảng tên phòng và bơm mực cho bộ môn KH&KTTT.
 4. Ngày 03/6/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị kiểm tra và vệ sinh hộp mực máy in HP LaserJet P4015x cho phòng SĐH.
 5. Ngày 03/6/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của khoa MMT&TT về việc thay 01 dây VGA .
 6. Ngày 03/6/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc khảo sát lắp đặt đường dây điện cho các bàn làm việc phòng C105.
 7. Ngày 03/6/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa chữa máy tính Dell Vostro bị lỗi main của phòng A120.
 8. Ngày 03/6/2014 phòng QTTB bàn giao cho bộ môn KH&KTTT 02 hộp mực đã bơm.
 9. Ngày 03/6/2014 phòng QTTB bàn giao cho BM Anh văn 01 bàn làm việc màu xám.
 10. Ngày 04/6/2014 phòng QTTB bàn giao cho Ban QLCS 03 bàn làm việc + 04 ghế + tủ hồ sơ + 01 kệ sắt + 03 bộ máy tính.
 11. Ngày 04/6/2014 phòng QTTB bàn giao cho BM Anh Văn 01 ổ ghi đĩa DVD.
 12. Ngày 04/6/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc lắp đèn pha cho GĐ1.
 13. Ngày 04/6/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc cung cấp các thiết bị âm thanh để phục vụ buổi lễ tốt nghiệp đợt 01 năm 2014.
 14. Ngày 04/6/2014 phòng QTTB tiến hành khảo sát việc lắp đặt đèn pha cho GĐ1.
 15. Ngày 04/6/2014 phòng QTTB bàn giao thay dây VGA cho khoa MMT&TT.
 16. Ngày 05/6/2014 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đèn pha cho GĐ1 theo giấy đề nghị của ban QLCS.
 17. Ngày 05/6/2014 phòng QTTB nhận 01 switch từ phòng DL&CNTT.
 18. Ngày 05/6/2014 phòng QTTB nhận 01 Mixer –Video từ phòng TNĐPT.
 19. Ngày 05/6/2014 phòng QTTB bàn giao 01 switch cho Thư viện.
 20. Ngày 05/6/2014 phòng QTTB bàn giao 01 Mixer cho ban QLCS.
 21. Ngày 04/6/2014 phòng QTTB tiến hành khảo sát việc lắp đặt đèn pha cho GĐ1.
 22. Ngày 05/6/2014 phòng QTTB bàn giao 05 cọ quyét bụi máy tính và pin cho phòng DL&CNTT.
 23. Ngày 05/6/2014 phòng QTTB bàn 01 máy tính Dell Vostro đã sửa chữa cho phòng DL&CNTT.
 24. Ngày 05/6/2014 phòng QTTB bàn giao bộ chuyển dây VGA cho ban QLCS theo giấy đề nghị.
 25. Ngày 06/6/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc thay dây VGA phòng học C109.
 26. Ngày 06/6/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc kiểm tra gia cố lại đường dây điện chiếu sáng cổng nhà C.
 27. Ngày 06/6/2014 phòng QTTB thay dây VGA cho phòng học C109 theo giấy đề nghị của ban QLCS.