Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 02/01/2018 đến 07/01/2018

 

  1. Ngày 02/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng KHTC.
  2. Ngày 02/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho ban QLCS.
  3. Ngày 02/01/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy photocopy của Thư viện.
  4. Ngày 03/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 dây VGA 15m cho Khoa KTMT.
  5. Ngày 03/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực canon 737 cho phòng TNĐPT.
  6. Ngày 04/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 camera cho phòng DL&CNTT.
  7. Ngày 04/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực + Drum máy photocopy 5070 cho Thư viện.
  8. Ngày 05/01/2017 phòng QTTB tiến hành lắp bảng tên phòng cho phòng thầy Khứ.
  9. Ngày 05/01/2017 phòng QTTB tiến hành treo 04 bức tranh cho phòng TCHC.