Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 01/5/2017 đến 07/5/2017

 

 1. Ngày 03/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 03/05/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa quạt hút phòng A109.
 3. Ngày 03/05/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình LCD Samsung 17” từ phòng ĐTĐH.
 4. Ngày 03/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình LCD Acer 18.5” cho phòng ĐTĐH.
 5. Ngày 03/05/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 dimer quạt phòng C105.
 6. Ngày 04/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 7. Ngày 04/05/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 chuột phòng C105.
 8. Ngày 04/05/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A110.
 9. Ngày 05/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 10. Ngày 05/05/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng C103 và C301.
 11. Ngày 05/05/2017 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS sửa chữa xong quạt trần phòng C305.
 12. Ngày 05/05/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng nhân đề Thư viện.
 13. Ngày 05/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 Laptop sony vaio cho phòng TTPC&ĐBCL.
 14. Ngày 05/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 Ram 2GB cho Thư viện.
 15. Ngày 05/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bàn phím và 02 chuột cho Thư viện.
 16. Ngày 05/05/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 bàn phím và 02 chuột từ Thư viện.
 17. Ngày 05/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 20 ổ khóa và kiềm bấm mạng cho phòng DL&CNTT.