Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 01/06/2015 đến 07/06/2015

 1. Ngày 01/06/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 01/06/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 01/06/2015 phòng QTTB tiến hành  lắp đặt 12 gương soi cho các nhà vệ sinh mới khu nhà C.
 4. Ngày 01/06/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 20 viên pin 3A cho ban QLCS.
 5. Ngày 02/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc thay CP điện cho phòng học C116.
 6. Ngày 02/06/2015 phòng QTTB tiến hành thay xong CP 25A cho phòng học C116.
 7. Ngày 02/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Đoàn thanh niên về việc bơm mực máy in LBP3300 và sửa khóa cửa ra vào phòng D103.
 8. Ngày 02/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Khoa MMT&TT về việc cấp 01 máy in mới.
 9. Ngày 02/06/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra ổ khóa cửa ra vào phòng D101. 
 10. Ngày 03/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng CTĐB về việc cấp 01 đồng hồ treo tường và 01 ổ cắm điện.
 11. Ngày 03/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH&KHCN về việc sửa chữa 01 máy chiếu phòng 101(cơ sở 133G Nguyễn Chí Thanh).
 12. Ngày 03/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa chữa máy chiếu phòng C306.
 13. Ngày 03/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa chữa máy chiếu phòng C306.
 14. Ngày 03/06/2015 phòng QTTB tiến hành  thu hồi 01 máy chiếu từ ban QLCS(phòng C306).
 15. Ngày 03/06/2015 phòng QTTB tiến hành thay thế 01 máy chiếu BenQ cho phòng C306.
 16. Ngày 03/06/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thiết bị tất cả các phòng học trong trường.
 17. Ngày 03/06/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong ổ khóa phòng D101.
 18. Ngày 04/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa khóa tủ đựng thiết bị PM C212 & cửa tủ đựng thiết bị PM C202.
 19. Ngày 04/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc chuyển nguồn điện từ 2pha lên 3pha cho đèn tuýp (được gắn thêm) phòng A207 để sử dụng khi cúp điện.
 20. Ngày 04/06/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 08 máy cassette cho ban QLCS.
 21. Ngày 04/06/2015 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong ổ khóa tủ thiết bị phòng máy cassette cho ban QLCS.
 22. Ngày 04/06/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực máy in LBP3300 cho Đoàn thanh niên.
 23. Ngày 04/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH&KHCN về việc chuột máy tính bị hỏng.
 24. Ngày 04/06/2015 phòng QTTB tiến hành chuyển nguồn điện từ 2pha lên 3pha cho đèn tuýp (được gắn thêm) phòng A207 theo yêu cầu phòng DL&CNTT.
 25. Ngày 05/06/2015 phòng QTTB tiến hành khảo sát việc sửa chữa 01 máy chiếu phòng 101(cơ sở 133G Nguyễn Chí Thanh).
 26. Ngày 05/06/2015 phòng QTTB tiến hành ban giao xong dây VGA 15m+1.5m cho phòng SĐH&KHCN(cơ sở 133G Nguyễn Chí Thanh).
 27. Ngày 05/06/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 28. Ngày 05/06/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 29. Ngày 05/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc bơm 01 hộp mực 05A.