Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ 20/3/2017 đến 26/3/2017

Ngày 20/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 20/03/2017 phòng QTTB tiến hành treo tranh và thay pin đồng hồ cho phòng A119. Ngày 21/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 21/03/2017 phòng QTTB tiến hành khảo sát đường ống cấp nước thủy cục khu nhà B. Ngày 21/03/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 25 bảng tên từ phòng TTPC&ĐBCL. Ngày 22/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 13/3/2017 đến 19/3/2017

Ngày 13/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 13/03/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng A115,A117,A119,A121. Ngày 13/03/2017 phòng QTTB tiến hành thay pin đồng hồ phòng A115. Ngày 13/03/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy nước uống sinh viên tầng 3 nhà C. Ngày 14/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 14/03/...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 06/3/2017 đến 12/3/2017

Ngày 06/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 06/03/2017 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành lắp đặt quạt treo tường cho phòng C107,C103,C114,C205,C206,C305. Ngày 06/03/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng A207,A209,A213,A215,A319. Ngày 06/03/2017 phòng QTTB tiến hành thay bánh xe ghế ngồi phòng A313. Ngày 07/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 27/02/2016 đến 05/03/2017

Ngày 27/02/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 27/02/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 4 khu nhà E. Ngày 27/02/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 1.2m cho phòng A207. Ngày 28/02/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 28/02/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh Thư viện khu nhà A. Ngày 01/03/2017 phòng QTTB...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 20/2/2017 đến 26/2/2017

Ngày 20/02/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 20/02/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 05A cho phòng TCHC. Ngày 20/02/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng C309. Ngày 20/02/2017 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành sửa chữa máy bơm nước tưới cỏ nhà A. Ngày 20/02/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình FPT Elead 18.5” cho phòng ĐTĐH. Ngày 20/02/2017 phòng QTTB tiến hành...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 13/02/2017 đến 17/02/2017

Ngày 13/02/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 13/02/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng TCHC. Ngày 13/02/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy photocopy Xerox 5010 Thư viện. Ngày 13/02/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng máy nhà C. Ngày 14/02/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 14/02/2017...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 06/2/2017 đến 13/2/2017

Ngày 06/02/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 06/02/2017 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A102. Ngày 06/02/2017 phòng QTTB tiến hành thay xong 04 bóng đèn chữ U nhà vệ sinh nam cạnh PCCC. Ngày 07/02/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 07/02/2017 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 bộ xả bồn tiểu cho nhà vệ nam mới tầng 1 nhà C. Ngày 08/02/2017 phòng QTTB tiến hành...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 09/01/2017 đến 15/01/2017

Ngày 09/01/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 09/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 0.5A cho phòng ĐTĐH. Ngày 10/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 85A cho phòng KHTC. Ngày 10/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH. Ngày 10/01/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 11/01/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 03/01/2017 đến 08/01/2017

Ngày 03/01/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 03/01/2016 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A110. Ngày 04/01/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 04/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay thế máy chiếu Panasonic cho phòng 202,C108,C106,C209. Ngày 04/01/2017 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành thay xong dây cấp nước lavabo Toilet nam nhà A (cạnh PCCC). Ngày 05/01/2017...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 26/12/2016 đến 02/01/2017

Ngày 26/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 26/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng CTĐB. Ngày 26/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Trung tâm Anh ngữ. Ngày 26/12/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 bịch dây gút và 01 hộp đầu bấm mạng RJ45 cho phòng DL&CNTT. Ngày 26/12/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng E1.5. Ngày 27/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo