Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ 10/10/2016 đến 16/10/2016

Ngày 10/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 10/10/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng C310. Ngày 10/10/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong dây cấp nước lavabo toilet nam (cũ) tầng 3 nhà C . Ngày 11/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 11/10/2016 phòng QTTB tiến hành khảo sát đường dây điện cho phòng máy A325. Ngày 11/10/2016 phòng QTTB...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 03/10/2016 đến 09/10/2016

Ngày 03/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 03/10/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 12A cho Văn phòng ĐTN. Ngày 03/10/2016 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng KHTC. Ngày 03/10/2016 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 1.2m và 01 tăng phô cho Văn phòng ĐTN. Ngày 03/10/2016 phòng QTTB tiến hành lắp khung tranh treo tường cho phòng họp khoa HTTT E9.3. Ngày 04/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 26/9/2016 đến 02/10/2016

Ngày 26/09/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 26/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 dây nguồn,02 bàn phím, 03 chuột từ Thư viện. Ngày 26/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 36A và 05A Toa cho phòng KHTC. Ngày 26/09/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 03 dây nguồn,02 bàn phím, 03 chuột từ Thư viện. Ngày 27/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 dây VGA 25m cho phòng DL&CNTT. Ngày 27/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 19/9/2016 đến 25/9/2016

Ngày 19/09/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 19/09/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 micro Toa từ ban QLCS. Ngày 19/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 micro Toa cho ban QLCS. Ngày 19/09/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong vòi cấp nước lavabo Nhà vệ sinh nam tầng trệt (cạnh phòng A101) . Ngày 20/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 24 ổ cắm điện lioa cho phòng DL&CNTT. Ngày 20/09/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 12/8/2016 đến 18/9/2016

Ngày 12/09/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 12/09/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong ghế giáo viên phòng E4.3. Ngày 12/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho phòng ĐTĐH. Ngày 12/09/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa rèm cửa tầng 11,10,09,08,04 khu nhà E. Ngày 12/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 bịch dây gút và 02 hộp đầu bấm mạng cho phòng DL&CNTT...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 05/9/2016 đến 11/9/2016

Ngày 05/09/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 05/09/2016 p hòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa chữa micro GĐ1. Ngày 06/09/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 07/09/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 07/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu Panasonic cho ban QLCS. Ngày 07/09/2016 phòng QTTB tiến hành...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 29/8/2016 đến 04/9/2016

Ngày 29/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 29/08/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà D. Ngày 30/08/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 dây chuyển đổi từ HDMI sang VGA cho phòng TCHC. Ngày 30/08/2016 phòng QTTB tiến hành thay thế máy chiếu Panasonic Giảng đường 2. Ngày 30/08/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy chiếu Panasonic từ ban QLCS. Ngày 30/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 22/8/2016 đến 28/8/2016

Ngày 22/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 23/08/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh các phòng học lý thuyết khu nhà C. Ngày 23/08/2016 phòng QTTB tiến hành söûa chöõa xong baûng vieát phoøng hoïc C104. Ngày 23/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 24/08/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh các phòng học thực hành...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 15/8/2016 đến 21/8/2016

Ngày 15/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 15/08/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in Canon LBP 3300 cho Văn phòng ĐTN. Ngày 15/08/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực cho phòng ĐTĐH. Ngày 15/08/2016 phòng QTTB tiến hành sửa chữa cửa ra vào phòng A109. Ngày 15/08/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A105. Ngày 15/08/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong CB 63A phòng máy A217. Ngày 16/08/2016 phòng...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 08/8/2016 đến 14/8/2016

Ngày 08/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 08/08/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in thẻ cho phòng CTSV. Ngày 09/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 09/08/2016 p hòng QTTB phối hợp với Công ty điện kiểm tra 2 trạm điện thuộc 2 khối nhà A và E. Ngày 10/08/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 53A cho phòng ĐTĐH. Ngày 10/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo