Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ 22/8/2016 đến 28/8/2016

Ngày 22/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 23/08/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh các phòng học lý thuyết khu nhà C. Ngày 23/08/2016 phòng QTTB tiến hành söûa chöõa xong baûng vieát phoøng hoïc C104. Ngày 23/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 24/08/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh các phòng học thực hành...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 15/8/2016 đến 21/8/2016

Ngày 15/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 15/08/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in Canon LBP 3300 cho Văn phòng ĐTN. Ngày 15/08/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực cho phòng ĐTĐH. Ngày 15/08/2016 phòng QTTB tiến hành sửa chữa cửa ra vào phòng A109. Ngày 15/08/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A105. Ngày 15/08/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong CB 63A phòng máy A217. Ngày 16/08/2016 phòng...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 08/8/2016 đến 14/8/2016

Ngày 08/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 08/08/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in thẻ cho phòng CTSV. Ngày 09/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 09/08/2016 p hòng QTTB phối hợp với Công ty điện kiểm tra 2 trạm điện thuộc 2 khối nhà A và E. Ngày 10/08/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 53A cho phòng ĐTĐH. Ngày 10/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 01/8/2016 đến 07/8/2016

Ngày 01/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 02/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 02/08/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong 02 bóng đèn 0.6m phòng A110. Ngày 03/08/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc Trần nhà D101 bị thấm nước. Ngày 03/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 03/08/2016 phòng QTTB...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 25/7/2016 đến 31/7/2016

Ngày 25/07/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 25/07/2016 phòng QTTB tiến hành khắc phục xong máy chiếu phòng C108 hoạt động bình thường. Ngày 25/07/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 máy in HP 1102 cho Văn phòng Đảng ủy. Ngày 25/07/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 03 switch cho phòng DL&CNTT. Ngày 25/07/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong dây vòi xịt vệ sinh nhà vệ sinh nữ trệt A (cạnh phòng CTSV) . Ngày 25/07/2016 phòng...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 18/7/2016 đến 24/7/2016

Ngày 18/07/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 18/07/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy nước uống sinh viên tầng trệt nhà A. Ngày 18/07/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng C212. Ngày 19/07/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng QHĐN về việc bơm mực cho máy in HP Laserjet 3390. Ngày 19/07/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng QHĐN về...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 11/7/2016 đến 17/7/2016

Ngày 11/07/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 11/07/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 bộ máy tính HP cho phòng QHĐN. Ngày 11/07/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 bàn làm việc từ phòng QHĐN. Ngày 11/07/2016 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn 0.6m và 03 chuột cho phòng ĐTĐH A102. Ngày 11/07/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn chiếu Dalite cho phòng TCHC A104. Ngày 11/07/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 bịch dây gút...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 04/7/2016 đến 10/7/2016

Ngày 04/07/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 04/07/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A105. Ngày 04/07/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong bàn học phòng E2.2. Ngày 05/07/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 05/07/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TTPC&ĐBCL về việc bơm 02 hộp mực 05A . Ngày 06/...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 27/6/2016 đến 3/7/2016

Ngày 27/06/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 27/06/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV. Ngày 27/06/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 máy in canon LBP 2900 cho Văn phòng ĐTN. Ngày 27/06/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 thùng cab mạng Cat6 cho phòng DL&CNTT. Ngày 28/06/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 28/06/2016 phòng QTTB tiến...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 20/6/2016 đến 26/6/2016

Ngày 20/06/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 20/06/2016 phòng QTTB tiến hành lắp bảng tên phòng cho phòng Thầy Lung. Ngày 20/06/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong bóng đèn chữ U khu nhà A. Ngày 21/06/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 21/06/2016 phòng QTTB tiến hành lắp đặt xong đường ống dẫn nước từ nhà E sang nhà C. Ngày 21/06/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 tủ di động...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo