Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ 13/6/2016 đến 19/6/2016

Ngày 13/06/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 13/06/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 36A cho phòng SĐH&KHCN. Ngày 13/06/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực máy in canon LBP3300 cho phòng ĐTĐH. Ngày 13/06/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng KHTC về việc sửa chữa máy nóng lạnh Namilux. Ngày 13/06/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy nóng lanh namilux phòng...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 6/6/2016 đến 12/6/2016

Ngày 06/06/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 06/06/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy photocopy phòng KHTC. Ngày 06/06/2016 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường ống cấp nước toilet tầng 3 nhà A. Ngày 07/06/2016 phòng QTTB tiến hành vệ sinh 03 quạt trần GĐ1. Ngày 07/06/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 07/06/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 30/5/2016 đến 5/6/2016

Ngày 30/05/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 30/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc s ửa chữa một số thiết bị phòng C105 hòng tụ quạt trần. Ngày 30/05/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong tụ quạt trần phòng C105. Ngày 30/05/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong bộ xả lavabo toilet nam mới nhà C. Ngày 30/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc kiểm tra, thay thế dây cấp nước lavabo nhà vệ sinh...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 23/5/2016 đến 29/5/2016

Ngày 23/05/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 23/05/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong rem phòng E8.8. Ngày 23/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa vòi nước nóng máy nóng lạnh phòng A303. Ngày 23/05/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay xong vòi nước nóng phòng A303. Ngày 24/05/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay xong main boad dàn...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 16/5/2016 đến 22/5/2016

Ngày 16/05/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 16/05/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực cho phòng CTSV. Ngày 16/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc bơm mực máy in canon 2900. Ngày 16/05/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng máy C111. Ngày 16/05/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng kỹ thuật Thư viện. Ngày 17/05/...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 9/5/2016 đến 15/5/2016

Ngày 09/05/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 09/05/2016 phòng QTTB tiến hành sửa chữa cửa ra vào phòng A213. Ngày 09/05/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy photo phòng SĐH&KHCN. Ngày 09/05/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng C111. Ngày 10/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc h ỏng đầu vòi xịt vệ sinh nam tầng lửng. Ngày 10/05/2016 phòng...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 02/5/2016 đến 08/5/2016

Ngày 04/05/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 04/05/2016 phòng QTTB tiến hành khảo sát đường dẫn nước thủy cục khu nhà E. Ngày 04/05/2016 phòng QTTB tiến hành thay pin đồng hồ phòng Thầy Vũ. Ngày 04/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TTPC&ĐBCL về việc bơm 02 hộp mực 05A. Ngày 04/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH&KHCN về việc cung cấp thiết bị phục vụ tuyển sinh SĐH đợt 1. Ngày 05/05/2016 phòng...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 25/4/2016 đến 01/5/2016

Ngày 25/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 25/04/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bào trì máy lạnh tầng 08 khu nhà E. Ngày 25/04/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 36A cho phòng KHTC. Ngày 25/04/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 đồng hồ treo trường và 01 switch 24 port cho phòng QHĐN. Ngày 25/04/2016 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 01 bảng thông báo có ghim giấy cho phòng QHĐN. Ngày 25/01/2016 phòng QTTB...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 18/4/2016 đến 24/4/2016

Ngày 19/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 19/04/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bào trì máy lạnh tầng 05 khu nhà E. Ngày 19/04/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 11 ghế từ Văn phòng ĐTN. Ngày 19/04/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 11 ghế cho Văn phòng ĐTN. Ngày 19/04/2016 phòng QTTB tiến hành lắp ổ cắm điện cho phòng A127. Ngày 19/04/2016 phòng QTTB tiến hành khảo sát trang thiết bị điện nhà C. Ngày 19/04/2016...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 11/4/2016 đến 17/4/2016

Ngày 11/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 11/04/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng ĐTN về việc c ần thay thế 08 ghế xếp chân thép, 02 ghế chân quỳ màu xanh, 01 ghế nệm xoay. Ngày 11/04/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng CTĐB về việc máy photo Docucentre 2000 bị hỏng drum . Ngày 11/04/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc cần lắp đặt thêm 01 bảng tên "PHÒNG ĐỌC" tại Thư viện. Ngày...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo