Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ 29/02/2016 đến 06/03/2016

Ngày 29/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 29/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 29/02/2016 phòng QTTB tiến hành lắp đặt máy chiếu và màn chiếu cho phòng máy C209. Ngày 29/02/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc h ỏng dây cấp nước bàn cầu nam tầng 3 (cũ) nhà C. Ngày 29/02/2016 phòng QTTB tiến hành thay thế xong 01 dây cấp nước bồn cầu nam tầng 3 (cũ) nhà C . Ngày 29/...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 22/02/2016 đến 28/02/2016

Ngày 22/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 22/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 22/02/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực máy in HP Laser Jet 3390 cho phòng QHĐN. Ngày 22/02/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi xong 01 ghế ngồi từ phòng ĐTĐH. Ngày 23/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 23/02/2016 phòng QTTB tiến hành thay...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 15/02/2016 đến 21/02/2016

Ngày 15/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 15/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 15/02/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 tủ hồ sơ cho phòng không gian ngoại ngữ. Ngày 16/02/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng CTSV về việc cung cấp trang thiết bị cho phòng y tế . Ngày 17/02/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc s ửa máy nước uống Alaska phòng A...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 25/01/2016 đến 31/01/2016

Ngày 25/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 25/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 25/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng CTĐB. Ngày 25/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Trung tâm Anh ngữ. Ngày 26/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản ban QLCS. Ngày 26/01/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng không gian tiếng Anh trang bị một số thiết bị trong...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 18/01/2016 đến 24/01/2016

Ngày 18/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 18/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 18/01/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH&KHCN về việc thay mực máy in HP laserjet M1522nf và máy HP laserjet P4015x. Ngày 18/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng Bộ môn Toán-Lý. Ngày 18/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng Bộ môn Anh Văn. Ngày 18/01/2016 phòng...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 11/01/2016 đến 17/01/2016

Ngày 11/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 11/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 11/12/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt tivi 50 in cho phòng không gian ngoại ngữ E1.2. Ngày 11/01/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho phòng TNHTTT. Ngày 11/01/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 máy in Canon LBP 3300 cho phòng ĐTĐH. Ngày 11/01/2016...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 04/01/2016 đến 10/01/2016

Ngày 04/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 04/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 04/01/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc hỏng dây cấp nước lavabo toilet nam tầng 3 nhà A (cạnh GĐ2). Ngày 04/12/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc máy lạnh phòng A303 bị chảy nước. Ngày 04/01/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong dây cấp nước lavabo toilet nam...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 28/12/2015 đến 03/01/2016

Ngày 28/12/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 28/12/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 28/12/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành chuyển phòng A1B2 sang phòng A102. Ngày 28/12/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành chuyển 04 bộ bàn vách ngăn 03 chỗ ngồi sang Thư viện. Ngày 28/12/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành chuyển 04 bộ bàn vách ngăn 03...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 21/12/2015 đến 27/12/2015

Ngày 21/12/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 21/12/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc bơm 01 hộp mực 05A. Ngày 21/12/2015 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong pen cửa ra vào của Thư viện. Ngày 21/12/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc hỏng dây cấp nước bồn cầu toilet nam tầng 3 nhà C. Ngày 21/12/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thầy Phúc về việc bơm 01 mực 05A. Ngày 21/12/2015...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 14/12/2015 đến 20/12/2015

Ngày 14/12/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 14/12/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 14/12/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 remote máy chiếu cho phòng DL&CNTT. Ngày 14/12/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc đường cống thoát nước cổng nhà C bị hỏng. Ngày 14/12/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc cần thay 01 phao điện. Ngày 14/12/2015 phòng...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo