Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ 02/11/2015 đến 08/11/2015

Ngày 02/11/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 02/11/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 02/11/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc h ỏng bộ xả nước thải Lavabo tầng 3 nhà C (cũ). Ngày 02/11/2015 phòng QTTB tiến hành lắp ổ cắm điện cho Khoa KTMT . Ngày 03/11/2015 phòng QTTB tiến hành thu hồi phòng làm việc khu nhà A của Khoa KTMT. Ngày 03/11/2015 phòng QTTB tiến hành thay...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 26/10/2015 đến 01/11/2015

Ngày 26/10/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 26/10/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 26/10/2015 phòng QTTB tiến hành lắp ổ cắm điện cho phòng E4.1. Ngày 26/10/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng QHĐN về việc Sửa máy tính Intel Chipset 945. Ngày 26/10/2015 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong 03 dây tín hiệu âm thanh theo đề nghị của ban QLCS . Ngày 26/10/2015 phòng QTTB tiếp nhận...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 19/10/2015 đến 25/10/2015

Ngày 19/10/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 19/10/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 19/10/2015 phòng QTTB tiến hành lắp ổ cắm điện cho phòng TNĐPT khu nhà E5.1. Ngày 19/10/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc b ơm mực cho máy in HP laserjet P2035 . Ngày 19/10/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc cần 02 hộp mực cho máy photo DOcuCentre II-5010...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 12/10/2015 đến 18/10/2015

Ngày 12/10/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 12/10/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 12/10/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc sửa chữa bản lề cửa chính Thư viện. Ngày 12/10/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH&KHCN về việc lắp bảng phụ. Ngày 12/10/2015 phòng QTTB tiến hành thu hồi văn phòng làm việc Khoa HTTT khu nhà A. Ngày 12/10/2015 phòng QTTB...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 05/10/2015 đến 11/10/2015

Ngày 05/10/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 05/10/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 05/10/2015 phòng QTTB tiến hành làm hệ thống ổ cắm điện cho Khoa KHMT. Ngày 06/10/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc hỏng 01 đầu vòi xịt nhà vệ sinh nam tầng 7 - nhà E . Ngày 06/10/2015 phòng QTTB tiến hành làm xong hệ thống ổ cắm điện cho Khoa KHMT. Ngày 06/10/2015 phòng QTTB tiến hành...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 28/09/2015 đến 04/10/2015

Ngày 28/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 28/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 28/09/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng CTSV về việc bơm 01 hộp mực 05A. Ngày 28/09/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 08 bộ kit cho Khoa KTMT. Ngày 28/09/2015 phòng QTTB tiến hành lắp mái che lưới nhà xe. Ngày 29/09/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng CTĐB về việc làm một...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 21/09/2015 đến 27/09/2015

Ngày 21/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 21/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 21/09/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực máy in HP 3390 cho phòng QHĐN. Ngày 21/09/2015 phòng QTTB tiến hành lắp đặt máy bơm nước tưới cây khu vực cỏ gần cổng bảo vệ nhà A. Ngày 22/09/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng CTĐB về việc cấp 01 hộp mực cho máy photo Fuji Xerox (...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 14/9/2015 đến 20/9/2015

Ngày 14/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 14/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 14/09/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa bộ xả lavabo toilet nữ (cũ) nhà C tầng 1. Ngày 14/09/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong các phòng làm việc Khoa MMT&TT khu nhà E. Ngày 14/09/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong các phòng làm việc Khoa HTTT khu nhà E. Ngày 14/09/...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 07/09/2015 đến 13/09/2015

Ngày 07/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 07/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 07/09/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH&KHCN về việc lắp thêm bảng phụ cho phòng 101, 102 cơ sở Nguyễn Chí Thanh. Ngày 07/09/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Đoàn thanh niên về việc sửa chữa máy lạnh phòng D103. Ngày 07/09/2015 phòng QTTB tiến hành thu hồi xong 05 ổ cắm điện từ...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 31/08/2015 đến 06/09/2015

Ngày 31/08/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 31/08/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 31/08/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa bộ xả toilet nữ trệt (cạnh PCCC) nhà A bị hỏng. Ngày 31/08/2015 phòng QTTB tiến hành thay xong bộ xả toilet nữ trệt (cạnh PCCC) nhà A. Ngày 31/08/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng Thư viện ...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo