Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ 11/01/2016 đến 17/01/2016

Ngày 11/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 11/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 11/12/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt tivi 50 in cho phòng không gian ngoại ngữ E1.2. Ngày 11/01/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho phòng TNHTTT. Ngày 11/01/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 máy in Canon LBP 3300 cho phòng ĐTĐH. Ngày 11/01/2016...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 04/01/2016 đến 10/01/2016

Ngày 04/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 04/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 04/01/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc hỏng dây cấp nước lavabo toilet nam tầng 3 nhà A (cạnh GĐ2). Ngày 04/12/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc máy lạnh phòng A303 bị chảy nước. Ngày 04/01/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong dây cấp nước lavabo toilet nam...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 28/12/2015 đến 03/01/2016

Ngày 28/12/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 28/12/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 28/12/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành chuyển phòng A1B2 sang phòng A102. Ngày 28/12/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành chuyển 04 bộ bàn vách ngăn 03 chỗ ngồi sang Thư viện. Ngày 28/12/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành chuyển 04 bộ bàn vách ngăn 03...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 21/12/2015 đến 27/12/2015

Ngày 21/12/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 21/12/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc bơm 01 hộp mực 05A. Ngày 21/12/2015 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong pen cửa ra vào của Thư viện. Ngày 21/12/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc hỏng dây cấp nước bồn cầu toilet nam tầng 3 nhà C. Ngày 21/12/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thầy Phúc về việc bơm 01 mực 05A. Ngày 21/12/2015...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 14/12/2015 đến 20/12/2015

Ngày 14/12/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 14/12/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 14/12/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 remote máy chiếu cho phòng DL&CNTT. Ngày 14/12/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc đường cống thoát nước cổng nhà C bị hỏng. Ngày 14/12/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc cần thay 01 phao điện. Ngày 14/12/2015 phòng...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 07/12/2015 đến 13/12/2015

Ngày 07/12/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 07/12/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 07/12/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao cho phòng ĐTĐH 01 máy tính đã sửa chữa xong. Ngày 07/12/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm thu hồi 01 máy tính hư main từ phòng ĐTĐH. Ngày 07/12/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt hệ thống âm thanh các phòng học lầu 10 và 11 khu nhà E. Ngày 07/12/...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 30/11/2015 đến 06/12/2015

Ngày 30/11/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 30/11/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 30/11/2015 phòng QTTB tiến hành lắp ổ cắm điện phòng A106. Ngày 30/11/2015 phòng QTTB tiến hành lắp ổ cắm điện phòng A205. Ngày 30/11/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc dây máy chiếu (loại dài) giảng đường 2 bị hỏng. Ngày 30/11/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 23/11/2015 đến 29/11/2015

Ngày 23/11/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 23/11/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 23/11/2015 phòng QTTB tiến hành làm đường dây điện phòng C304. Ngày 2 4 /11/2015 phòng QTTB tiến hành thu hồi 08 máy cassette từ ban QLCS . Ngày 24 /11/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH&KHCN về việc cần bơm mực máy in HP laserjet M1005MFD_cơ sở Nguyễn Chí Thanh và máy in HP laserjet...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 16/11/2015 đến 22/11/2015

Ngày 16/11/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 16/11/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 16/11/2015 phòng QTTB tiến hành lắp ổ cắm điện cho phòng A311. Ngày 16/11/2015 phòng QTTB tiến hành lắp ổ cắm điện cho phòng A307. Ngày 16/11/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao phòng A311& A313 cho Bộ môn KH&KTTT. Ngày 16/11/2015 phòng QTTB tiến hành thu hồi phòng A209 từ Bộ môn KH&KTTT. Ngày 17/11/...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 09/11/2015 đến 15/11/2015

Ngày 09/11/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 09/11/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 09/11/2015 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 bộ máy tính Acer và HP từ phòng DL&CNTT. Ngày 09/11/2015 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 bàn phím và 01 chuột từ phòng ĐTĐH. Ngày 09/11/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV. Ngày 09/11/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bàn phím và 01...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo