Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ 04/4/2016 đến 10/4/2016

Ngày 04/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 04/04/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc Kiểm tra thay thế dây cấp nước bồn cầu nhà vệ sinh nữ(tầng lững) nhà A . Ngày 04/04/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng C307. Ngày 05/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 05/04/2016 phòng QTTB tiến hành thay thế xong dây cấp...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 27/3/2016 đến 03/4/2016

Ngày 28/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 28/03/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực cho phòng TCHC. Ngày 28/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc mượn 08 máy cassette phục vụ kỳ thi giữa kỳ . Ngày 28/03/2016 phòng QTTB tiến hành giao xong 01 hộp mực máy in Canon LBP 3300 cho Văn phòng ĐTN. Ngày 28/03/2016 phòng QTTB tiến hành giao xong 02 hộp mực 05A cho phòng TTPC&ĐBCL. Ngày 28/03/2016 phòng QTTB...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 21/3/2016 đến 27/3/2016

Ngày 21/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 21/03/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực cho phòng TCHC. Ngày 21/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa bóng đèn 1.2m bị hỏng ở phòng C105. Ngày 21/03/2016 phòng QTTB tiến hành giao xong 01 máy in HP LaserJet 2055 cho phòng TTPC&ĐBCL. Ngày 21/03/2016 phòng QTTB tiến hành thay thế xong 01 bóng đèn 1.2m phòng C105. Ngày 21/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 14/3/2016 đến 20/3/2016

Ngày 14/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 14/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 14/03/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng A115. Ngày 14/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa máy lạnh phòng A217. Ngày 14/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa chữa máy in Canon 2900. Ngày 15/03/2016...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 07/3/2016 đến 13/3/2016

Ngày 07/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 07/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 07/03/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 23 ổ cắm điện Lioa cho Khoa KTMT. Ngày 07/03/2016 phòng QTTB tiến hành bàn xong 01 máy hủy giấy cho phòng TCHC. Ngày 07/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng KHTC về việc cần 01 hộp mực máy photocopy. Ngày 07/03/2016 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 29/02/2016 đến 06/03/2016

Ngày 29/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 29/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 29/02/2016 phòng QTTB tiến hành lắp đặt máy chiếu và màn chiếu cho phòng máy C209. Ngày 29/02/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc h ỏng dây cấp nước bàn cầu nam tầng 3 (cũ) nhà C. Ngày 29/02/2016 phòng QTTB tiến hành thay thế xong 01 dây cấp nước bồn cầu nam tầng 3 (cũ) nhà C . Ngày 29/...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 22/02/2016 đến 28/02/2016

Ngày 22/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 22/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 22/02/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực máy in HP Laser Jet 3390 cho phòng QHĐN. Ngày 22/02/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi xong 01 ghế ngồi từ phòng ĐTĐH. Ngày 23/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 23/02/2016 phòng QTTB tiến hành thay...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 15/02/2016 đến 21/02/2016

Ngày 15/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 15/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 15/02/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 tủ hồ sơ cho phòng không gian ngoại ngữ. Ngày 16/02/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng CTSV về việc cung cấp trang thiết bị cho phòng y tế . Ngày 17/02/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc s ửa máy nước uống Alaska phòng A...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 25/01/2016 đến 31/01/2016

Ngày 25/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 25/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 25/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng CTĐB. Ngày 25/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Trung tâm Anh ngữ. Ngày 26/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản ban QLCS. Ngày 26/01/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng không gian tiếng Anh trang bị một số thiết bị trong...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 18/01/2016 đến 24/01/2016

Ngày 18/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 18/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 18/01/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH&KHCN về việc thay mực máy in HP laserjet M1522nf và máy HP laserjet P4015x. Ngày 18/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng Bộ môn Toán-Lý. Ngày 18/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng Bộ môn Anh Văn. Ngày 18/01/2016 phòng...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo