Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ 29/5/2017 đến 04/6/2017

Ngày 29/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 29/05/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong các máy nước uống sinh viên tầng 3 nhà A, tầng trệt và 1 khu mhà C,khu nhà D. Ngày 30/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 30/05/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng C209 và C211. Ngày 30/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 22/5/2017 đến 28/5/2017

Ngày 22/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 22/05/2017 phòng QTTB tiến hành gia cố lại đường dây điện ra căn tin. Ngày 22/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 amly cho ban QLCS. Ngày 22/05/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 06 cột dây căng từ ban QLCS. Ngày 22/05/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 ghế nằm từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 23/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 23/05/...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 15/5/2017 đến 21/5/2017

Ngày 15/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 15/05/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A102. Ngày 16/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 16/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho Văn phòng Đoàn. Ngày 17/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 17/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 bình...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 08/5/2017 đến 14/5/2017

Ngày 08/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 08/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 sợi dây âm thanh cho ban QLCS. Ngày 09/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 09/05/2017 phòng QTTB tiến hành lắp 02 quạt toilet tầng trệt nhà A. Ngày 10/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 10/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 sợi dây...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 01/5/2017 đến 07/5/2017

Ngày 03/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 03/05/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa quạt hút phòng A109. Ngày 03/05/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình LCD Samsung 17” từ phòng ĐTĐH. Ngày 03/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình LCD Acer 18.5” cho phòng ĐTĐH. Ngày 03/05/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 dimer quạt phòng C105. Ngày 04/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 24/4/2017 đến 30/4/2017

Ngày 24/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 24/04/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy photocopy 3391 cho phòng KHTC. Ngày 24/04/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 tivi LG 55” từ ban QLCS. Ngày 25/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 25/04/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 0.5A cho phòng KHTC. Ngày 25/04/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 17/4/2017 đến 23/4/2017

Ngày 17/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 17/04/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy in HP Laser Jet 2055 cho phòng KHTC. Ngày 18/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 18/04/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng C207. Ngày 19/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 10/4/2017 đến 16/4/2017

Ngày 10/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 10/04/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 78A cho Trung tâm Anh ngữ. Ngày 10/04/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 78A cho phòng TCHC. Ngày 10/04/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 0.5A cho phòng KHTC. Ngày 11/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 11/04/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong rèm phòng E7.6...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 03/4/2017 đến 09/4/2017

Ngày 03/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 03/04/2017 phòng QTTB tiến hành làm đường dây điện cho máy bơm nước nhà B. Ngày 03/04/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy photocopy Thư viện. Ngày 04/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 04/04/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 ổ cắm điện cho phòng DL&CNTT. Ngày 04/04/2017 phòng QTTB tiến hành...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 27/3/2017 đến 02/4/2017

Ngày 27/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 27/03/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực phòng TNHTTT. Ngày 27/03/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường ống dẫn nước cho nhà B. Ngày 27/03/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà C. Ngày 27/03/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 Laptop Dell cho phòng ĐTĐH. Ngày 27/03/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 Laptop Dell cho Bộ môn KH&KTTT...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo