Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ 04/4/2016 đến 10/4/2016 (11/04/2016)
Ngày 04/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 04/04/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc Kiểm tra thay thế dây cấp nước bồn cầu nhà vệ sinh nữ(tầng lững) nhà A . Ngày 04/04/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 27/3/2016 đến 03/4/2016 (04/04/2016)
Ngày 28/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 28/03/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực cho phòng TCHC. Ngày 28/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc mượn 08 máy cassette phục vụ kỳ thi giữa kỳ . Ngày 28/03/...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 21/3/2016 đến 27/3/2016 (28/03/2016)
Ngày 21/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 21/03/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực cho phòng TCHC. Ngày 21/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa bóng đèn 1.2m bị hỏng ở phòng C105. Ngày 21/03/2016...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 14/3/2016 đến 20/3/2016 (21/03/2016)
Ngày 14/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 14/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 14/03/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng A115. Ngày 14/03/2016 phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 07/3/2016 đến 13/3/2016 (14/03/2016)
Ngày 07/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 07/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 07/03/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 23 ổ cắm điện Lioa cho Khoa KTMT. Ngày 07/03/2016 phòng QTTB tiến...

Trang