Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ 18/7/2016 đến 24/7/2016 (25/07/2016)
Ngày 18/07/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 18/07/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy nước uống sinh viên tầng trệt nhà A. Ngày 18/07/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 11/7/2016 đến 17/7/2016 (18/07/2016)
Ngày 11/07/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 11/07/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 bộ máy tính HP cho phòng QHĐN. Ngày 11/07/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 bàn làm việc từ phòng QHĐN. Ngày 11/07/2016 phòng QTTB tiến hành thay...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 04/7/2016 đến 10/7/2016 (12/07/2016)
Ngày 04/07/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 04/07/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A105. Ngày 04/07/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong bàn học phòng E2.2. Ngày 05...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 27/6/2016 đến 3/7/2016 (05/07/2016)
Ngày 27/06/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 27/06/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV. Ngày 27/06/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 máy in canon LBP 2900 cho Văn phòng ĐTN. Ngày 27/06/2016 phòng QTTB...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 20/6/2016 đến 26/6/2016 (28/06/2016)
Ngày 20/06/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 20/06/2016 phòng QTTB tiến hành lắp bảng tên phòng cho phòng Thầy Lung. Ngày 20/06/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong bóng đèn chữ U khu nhà A. Ngày 21/06/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các...

Trang