Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ 01/8/2016 đến 07/8/2016 (08/08/2016)
Ngày 01/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 02/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 02/08/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong 02 bóng đèn 0.6m phòng A110. Ngày 03/08/2016 phòng QTTB tiếp...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 25/7/2016 đến 31/7/2016 (01/08/2016)
Ngày 25/07/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 25/07/2016 phòng QTTB tiến hành khắc phục xong máy chiếu phòng C108 hoạt động bình thường. Ngày 25/07/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 máy in HP 1102 cho Văn phòng Đảng ủy. Ngày 25/07/2016...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 18/7/2016 đến 24/7/2016 (25/07/2016)
Ngày 18/07/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 18/07/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy nước uống sinh viên tầng trệt nhà A. Ngày 18/07/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 11/7/2016 đến 17/7/2016 (18/07/2016)
Ngày 11/07/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 11/07/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 bộ máy tính HP cho phòng QHĐN. Ngày 11/07/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 bàn làm việc từ phòng QHĐN. Ngày 11/07/2016 phòng QTTB tiến hành thay...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 04/7/2016 đến 10/7/2016 (12/07/2016)
Ngày 04/07/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 04/07/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A105. Ngày 04/07/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong bàn học phòng E2.2. Ngày 05...

Trang