Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ 9/5/2016 đến 15/5/2016 (16/05/2016)
Ngày 09/05/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 09/05/2016 phòng QTTB tiến hành sửa chữa cửa ra vào phòng A213. Ngày 09/05/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy photo phòng SĐH&KHCN. Ngày 09/05/2016 phòng QTTB...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 02/5/2016 đến 08/5/2016 (10/05/2016)
Ngày 04/05/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 04/05/2016 phòng QTTB tiến hành khảo sát đường dẫn nước thủy cục khu nhà E. Ngày 04/05/2016 phòng QTTB tiến hành thay pin đồng hồ phòng Thầy Vũ. Ngày 04/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 25/4/2016 đến 01/5/2016 (04/05/2016)
Ngày 25/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 25/04/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bào trì máy lạnh tầng 08 khu nhà E. Ngày 25/04/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 36A cho phòng KHTC. Ngày 25/04/2016 phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 18/4/2016 đến 24/4/2016 (25/04/2016)
Ngày 19/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 19/04/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bào trì máy lạnh tầng 05 khu nhà E. Ngày 19/04/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 11 ghế từ Văn phòng ĐTN. Ngày 19/04/2016 phòng QTTB tiến...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 11/4/2016 đến 17/4/2016 (19/04/2016)
Ngày 11/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 11/04/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng ĐTN về việc c ần thay thế 08 ghế xếp chân thép, 02 ghế chân quỳ màu xanh, 01 ghế nệm xoay. Ngày 11/04/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề...

Trang