Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ 31/10/2016 đến 06/11/2016 (07/11/2016)
Ngày 31/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 31/10/2016 phòng QTTB tiến hành thay tấm la phông cho phòng máy A217. Ngày 31/10/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 bàn học sinh cho ban QLCS. Ngày 31/10/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 24/10/2016 đến 30/10/2016 (31/10/2016)
Ngày 24/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 24/10/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho phòng TNHTTT. Ngày 24/10/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH. Ngày 24/10/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 17/10/2016 đến 23/10/2016 (24/10/2016)
Ngày 17/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 17/10/2016 phòng QTTB tiến hành dán đề can phòng máy A325. Ngày 17/10/2016 phòng QTTB tiến hành lắp đặt xong 02 chuông báo nhà C cho ban QLCS . Ngày 17/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra hệ thống...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 10/10/2016 đến 16/10/2016 (17/10/2016)
Ngày 10/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 10/10/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng C310. Ngày 10/10/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong dây cấp nước lavabo toilet nam (cũ) tầng 3 nhà C . Ngày...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 03/10/2016 đến 09/10/2016 (10/10/2016)
Ngày 03/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 03/10/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 12A cho Văn phòng ĐTN. Ngày 03/10/2016 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng KHTC. Ngày 03/10/2016 phòng QTTB tiến hành thay...

Trang