Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 17.3.2014 đến 23.3.2014 (24/03/2014)
1. Ngày 17/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của ban Quản lý Cơ sở yêu cầu thây CB phòng C205. 2. Ngày 17/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Tổ chức Hành chính yêu cầu sửa máy photocopy. 3. Ngày 17/3/2014 phòng QTTB nhận bàn giao 59 ghế của phòng Công tác Sinh viên. 4. Ngày 17/3/2014...
Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 10.3.2014 đến 16.3.2014 (24/03/2014)
1. Ngày 10/3/2014 phòng QTTB gắn quạt trần toilet nhà A. 2. Ngày 10/3/2014 phòng QTTB phúc đáp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng họp trực tuyến. 3. Ngày 10/3/2014 phòng QTTB dấu nối đường điện cho các toilet nhà A. 4. Ngày 10/3/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ kiểm tra máy lọc nước...
Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 03.3.2014 đến 09.3.2014 (11/03/2014)
1.Ngày 03.3.2014 Phòng QTTB lắp đặt lại hệ thống điện cho phòng A.106 theo yêu cầu của Ban Giám hiệu. 2.Ngày 03.3.2014 Phòng QTTB bàn giao Drum của máy FUJI XEROX 5070 theo yêu cầu của phòng SĐH 3.Ngày 03.3.2014 Phòng QTTB bàn giao 02 tủ gỗ màu vàng và thu hồi 01 tủ sắt sơn tĩnh điện cho phòng Đào...
Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 24.02.2014 đến 02.3.2014 (04/03/2014)
1.Ngày 24.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban QLCS về việc mua 02 dây VGA 25m 2.Ngày 24.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Văn phòng Đoàn Thanh niên về việc lắp đặt hệ thống amly 3.Ngày 24.02.2014 Phòng QTTB phối hợp với Văn phòng Đoàn đấu nối hệ thống âm thanh tại nhà C. 4.Ngày 24...
Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 17.02.2014 đến 23.02.2014 (24/02/2014)
1.Ngày 17.02.2014 Phòng QTTB tiến hành thay 04 bộ xả bồn tiều nhà A. 2.Ngày 17.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban QLCS v/v sửa máy in HP LaserJet M1522nf 3.Ngày 17.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban QLCS v/v cấp 20kg vôi để khử trùng 4.Ngày 17.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề...

Trang